rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Trias Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) behartigt de belangen van de pleegouders die met Trias samenwerken. De POR bestaat uit ervaren pleegouders en informeert en adviseert Trias over onderwerpen die pleegouders aangaan. Je kunt de Raad bereiken via de eigen website.

Interesse in de Pleegouderraad?

Herken je je in onderstaand profiel?
 Je bent pleegouder van Trias;
 Je werkt graag mee aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg;
 Je bent gemotiveerd om pleegouders te vertegenwoordigen;
 Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 Je kunt goed luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden;
 Je hebt voldoende tijd en energie om je in te zetten voor de Pleegouderraad; circa 10 vergaderingen per jaar;
 Je woont in het werkgebied van Trias.

Voor meer info: Jan-Willem Jorritsma (voorzitter), 06 46 46 31 80 / pleegouderraadtrias@gmail.com

Nederlandse Vereniging voor Pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleegouders is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor en door pleegouders. De NVP wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de pleegzorg, de belangen van pleeggezinnen behartigen en de onderlinge steun en advisering van pleegouders bevorderen. Ook pleegouders die geen lid zijn van de NVP kunnen deelnemen aan de NVP-gespreksgroepen: website

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome