5 managers vormen gezamenlijk het managementteam van Trias Jeugdhulp. De managers geven leiding aan een of meerdere (zorg)teams en vertalen het strategische beleid naar de dagelijkse praktijk. Het MT van Trias Jeugdhulp bestaat uit:

Daniëlle Huis in ‘t Veld

Na een aantal jaren als teamleider te hebben gewerkt is Daniëlle Huis in ’t Veld sinds 2018 manager zorg binnen Trias Jeugdhulp. Ze is verantwoordelijk voor alle dagbehandelingslocaties en ambulante zorg, waaronder spoedhulp en ouderschap na scheiden.

Tijdens de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening liep ze stage bij het Kamertrainingcentrum Zwolse Jeugdhuizen. Aansluitend op deze praktijkperiode is ze daar aan de slag gegaan als pedagogisch medewerker. In 2006 heeft Daniëlle de overstap gemaakt naar het team ASS. Daar heeft ze onder andere meegewerkt aan het opzetten van de samenwerking tussen het Leo Kannerhuis en Trias Jeugdhulp en haar eerste leidinggevende ervaring opgedaan.

Binnen Trias Jeugdhulp is Daniëlle een verbindend leidinggevende. Jeugdzorg zo stevig mogelijk verankeren in de maatschappelijke keten en onderdeel laten zijn van het normale leven is een belangrijke drijfveer.

Wietske Spoelstra

Wietske Spoelstra is manager zorg en verantwoordelijk voor alle residentiële zorg binnen Trias Jeugdhulp; van crisisopvang tot en met behandelgroepen.

Al tijdens haar hbo-opleiding SPH is Wietske begonnen in de jeugdhulpverlening. Eerst als pedagogisch medewerker op verschillende groepen en later als coördinerend teamlid. Sinds 2004 geeft ze leiding in de jeugdzorg en is ze onder andere betrokken geweest bij de samenwerking met Dr. Leo Kannerhuis en Accare. Sinds 2018 is Wietske manager bij Trias Jeugdhulp.

Samenwerken en innoveren zijn haar op het lijf geschreven en in haar werk wil ze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren, gezinnen en medewerkers en teams.

Jos Rosendahl

Sinds juni 2018 is Jos Rosendahl werkzaam als manager zorg binnen Trias Jeugdhulp. Hij is de afgelopen 3 jaar geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk geweest voor pleegzorg, gezinshuizen, behandelgroepen op de Reggeberg, ambulante zorg Salland/Twente en de dagbehandelingslocaties in Raalte en Wijhe. Vanaf maart 2021 heeft er een herverdeling plaatsgevonden en ligt zijn focus weer volledig op pleegzorg en gezinshuizen binnen Trias Jeugdhulp.

Parallel aan de praktijk heeft Jos verschillende relevante opleidingen gevolgd. Naast SPW en SPH ook hoger management. Zijn eerste werkervaring in de jeugdhulpverlening heeft hij opgedaan als pedagogisch medewerker op een behandelgroep in Harreveld. Daarna heeft hij meerdere coördinerende- en managementfuncties bekleed binnen verschillende organisaties, waaronder: Harreveld, Leo Stichting – Commujon/Rentray, Jarabee, Zozijn en Trias Jeugdhulp.

Situationeel leiderschap, waarbij het doel is om de samenwerking te optimaliseren, mensen in hun kracht te zetten en het stimuleren bij verantwoordelijkheid nemen vanuit je professie, zijn de pijlers voor zijn handelen. Humor is daarbij een belangrijk onderdeel.

Inge Mensink

Inge Mensink is manager bedrijfsbureau (en vervangend bestuurder) en geeft leiding aan alle ondersteunende diensten. Vanuit haar functie is ze onder andere verantwoordelijk voor informatieveiligheid, de ICT-strategie, het opleidingsbeleid en de managementinformatievoorziening en legt ze verantwoording af aan het bestuur.

Met een bedrijfskundige opleidingsachtergrond en meer dan 10 jaar ervaring in de zorg, heeft ze in 2018 de overstap gemaakt naar Trias Jeugdhulp. Een organisatie met toegewijde medewerkers die gedreven worden door de zorg voor de jeugd. Met veel plezier werkt Inge dan ook vanuit de overtuiging dat bedrijfsvoering en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het bedrijfsbureau focust zich op efficiënte en toekomstgerichte bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen om hiermee maximaal bij te dragen aan kwalitatieve jeugdzorg met vitale, deskundige en tevreden medewerkers.

Nick Elshof


Nick Elshof is vanaf 2015 werkzaam in het sociaal domein. Als beleidsadviseur en contractmanager heeft hij ervaring opgedaan bij de gemeente Steenwijkerland. Nieuwsgierig naar de andere kant van de tafel, is hij begin 2018 als account- en contractmanager gaan werken bij Trias Jeugdhulp. Nick heeft in het hele werkgebied contact met gemeenten over samenwerking en contracten. Externe afspraken vertaalt hij intern door naar zorgaanbod en backoffice.

Volgens Nick werken bij Trias Jeugdhulp deskundige hulpverleners die het gezin en de jongere op de eerste plaats zetten. Een innovatieve organisatie, waar ideeën uit het verleden worden gecombineerd met nieuwe inzichten om oplossingen te bieden in een dynamisch vakgebied.