Voor ons zorgaanbod gelden soms wachttijden. Hieronder vind je een overzicht van de actuele wachttijden. Deze tijden bij Trias fluctueren en geven slechts een indicatie.

Wachttijden Trias Jeugdhulp

Pleegzorg en gezinshuizen

Gezinshuizen

3 tot 12 maanden. Afhankelijk van de matching.

Netwerk pleegzorg

1 tot 2 maanden.

Pleegzorg regulier en deeltijd

3 tot 6 maanden. Afhankelijk van de matching.

Hulp bij gedragsproblemen thuis

Ambulant Noordwest-Overijssel

1 maand.

Ambulant Salland-Twente

0 tot 2 weken. Afhankelijk van de vraag en de woonplaats van het aangemelde gezin.

Ambulant Zwolle

1 maand.

Coaching en observatie op school/PSZ/KDV

Geen wachttijden. Kan per team of locatie verschillen.

Hulp bij scheiden

Hulp bij scheiden

12 weken.

Hulp bij ontwikkeling kind

Dagbehandeling jonge kind (2-7 jaar)

Hardenberg: 2 tot 4 maanden.
Raalte: 2 tot 4 maanden.
Wijhe: 2 tot 4 maanden.
Zwolle: 2 tot 4 maanden.

Mocht een kind niet direct kunnen starten dan bieden we vaak coaching in het gezin, op de kinderopvang of de peuterspeelzaal. 

Dagbehandeling schoolgaande kind (4-7 jaar)

Hardenberg: 2 tot 4 maanden.
Raalte:
2 tot 4 maanden.
Zwolle:
2 tot 4 maanden.

Woongroepen kwetsbare jongeren

Behandelgroep Plus

6 tot 8 maanden.

Behandelgroepen residentieel 12+

2 tot 8 maanden.