8 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 heeft Trias Jeugdhulp een nieuwe kleinschalige woonlocatie geopend in Zwolle voor jongeren: de Zwanenberg. Locatie Zwanenberg richt zich op jongeren die beschikken over een redelijke mate van zelfstandigheid, maar waarvoor zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Trias Jeugdhulp helpt deze jongeren bij de voorbereiding op hun toekomst. Met als resultaat dat de jongere zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk verder kan.  

Wietske Spoelstra, zorgmanager bij Trias Jeugdhulp: “Steeds vaker zien we dat jongeren aansluitend op de behandelvraag een woonvraag hebben. Op locatie Zwanenberg kunnen jongeren hun zelfredzaamheid vergroten en oefenen met zelfstandig wonen. Ze krijgen woonbegeleiding op maat en hebben daar zelf ook een stem in.” De jongere kan tot 18 jaar wonen bij Zwanenberg en ontvangt naast face-to-face ondersteuning ook online hulpverlening. De jongere kan, onder begeleiding van pedagogische medewerkers, oefenen met meer vrijheden en verantwoordelijkheden ter voorbereiding op een volgende stap in zijn/haar toekomst. 

Interesse in dit behandelaanbod? 

Wanneer de gemeente een toewijzing heeft afgegeven voor de hulp, kan de jongere aangemeld worden via ons voordeurteam. Voor meer informatie ga naar aanmelden.