2022 was wederom een bewogen jaar. Een jaar waarin we hebben geworsteld met de nasleep van de coronapandemie en tegelijkertijd de focus hebben verlegd naar het doorontwikkelen van ons hulpaanbod. Passende hulp bieden blijft een uitdaging gezien de beperkte (financiële) draagkracht van de jeugdzorg. Maar we zijn blij om te kunnen vertellen dat de aanbestedingen in 2022 ons gegund zijn en de ontwikkelingen niet hebben stilgestaan. Zo zijn we gestart met de behandelgroep Kleinschalig Specialistisch Wonen, waar jongeren veilig langdurig kunnen verblijven en opgroeien. 2022 stond ook in het teken van ‘kindgericht werven’ binnen de pleegzorg, waarbij we binnen het bestaande netwerk van pleegkinderen een fijne plek proberen te vinden.
De zorgbehoefte van jongeren wordt steeds groter. Het belang van maatwerk in de jeugdhulp is daarmee ook groter geworden. We hebben onze specialistische behandelingen verstevigd met o.a. traumasensitief werken en systeemtherapie. Door onze kennis en vakmanschap te vergroten, zoals op het gebied van trauma en hechting, zorgen we ervoor dat onze (pleegzorg)medewerkers beter toegerust zijn om (pleeg)gezinnen te begeleiden. Om de zorg op de residentiële woongroepen nog meer aan te laten sluiten bij de behoefte van het gezin, is ambulante hulp toegevoegd aan het residentiële behandeltraject. Zo wordt de gewenste maatwerk geleverd en draagt het bij aan het - hopelijk - eerder terugkeren van de jongeren naar huis.
Om goede jeugdhulp te kunnen bieden vinden wij ervaringskennis erg waardevol. Ervaringen over de jeugdhulp die met ons gedeeld worden, kunnen in kaart brengen waar verbetering nodig is om nóg beter aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Daarom zijn wij - naast medezeggenschap - in 2022 gestart met de visieontwikkeling voor ervaringsdeskundigheid onder begeleiding van lector GGZ en Samenleving Alie Weerman van Windesheim. De visie op ervaringsdeskundigheid biedt waardevolle inzichten, zoals de wens voor nieuwe kernwaarden. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw strategisch meerjarenbeleid.
Eind 2022 zijn de eerste gesprekken gevoerd over deze nieuwe meerjarenvisie, waarin ook de huidige kernwaarden onder de loep worden genomen. In 2023 worden de gesprekken voortgezet en wordt in gezamenlijkheid gekeken naar de thema’s die belangrijk zijn om de continuïteit van zorg voor de komende jaren te kunnen blijven garanderen. Een van deze thema’s zal ook zeker gaan over Trias Jeugdhulp als werkgever. Onze jeugdhulp staat overeind dankzij de betrokken jeugdhulpverleners die elke dag weer voor de groep staan of naar de gezinnen toe gaan. Daar mogen we onze waardering voor blijven uitspreken.
Vorige slide
Volgende slide

Louise Rouwhorst

ONZE
ZORG

Elk kind een thuis.

Aanmeldingen

Bij team Voordeur komen alle interne en externe aanmeldingen binnen. De 7 medewerkers screenen de aanmeldingen, maken de dossiers compleet en bespreken samen met ouders, cliënt, verwijzer en gemeente welke zorg passend is.

In 2022 is de voordeur bij ruim 2.250 zorgproducten betrokken geweest. Het gaat dan niet alleen om interne en externe aanmeldingen maar ook om het aanpassen of verlengen van zorgtoewijzingen en cliëntcontracten.

AMBULANTE ZORG

Binnen de amulante zorg houden de medewerkers zich bezig met: intensieve gezinsbegeleiding, ambulante hulp op maat, spoedhulp en ouderschap opnieuw vormgeven na een vechtscheiding.

Cliënten
0
Medewerkers
0

Hoogtepunten en ontwikkelingen 2022

Ik heb geleerd, ik ben heel veel gevallen in hele korte tijd maar ook weer opgestaan.

RESIDENTIËLE ZORG

De residentiële zorg van Trias Jeugdhulp biedt specialistische kleinschalige behandelgroepen en crisisopvang voor jeugdigen die intensieve zorg nodig hebben omdat zij (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

Cliënten
0
Medewerkers
0

Hoogtepunten en ontwikkelingen 2022

Ik mocht hier eindelijk mijzelf zijn. Dat is alles wat ik nodig had en dat heb ik bereikt waardoor ik nu verder kan.

DAGBEHANDELING

Binnen de dagbehandeling van Trias Jeugdhulp behandelen we jonge en schoolgaande kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Cliënten
0
Medewerkers
0

Hoogtepunten en ontwikkelingen 2022

Een fijne, warme en liefdevolle plek waar ons kind zijn talenten optimaal kan ontwikkelen en mag zijn wie hij is.

PLEEGZORG & GEZINSHUIZEN

De pleegzorgmedewerkers en gezinshuizen van Trias Jeugdhulp zorgen voor een veilig thuis in een ander gezin als ouders (tijdelijk) de zorg voor hun kinderen niet kunnen dragen.

Pleeggezinnen
0

waarvan 189 netwerkgezinnen

Gezinshuizen
0

3 in onderaannemerschap

Hoogtepunten pleegzorg 2022

Hoogtepunten en ontwikkelingen gezinshuizen 2022

Als pleegouder vind ik de ondersteuning van een contactpersoon heel prettig en het klikt gewoon.

BEDRIJFSBUREAU

Het bedrijfsbureau faciliteert en ondersteunt de jeugdzorgmedewerkers en cliënten met onder andere facilitaire zaken, ICT, HRM, administratie, communicatie, coaching en training.

Hoogtepunten en ontwikkelingen 2022

ONZE
MENSEN

Met hart en ziel

PERSONEEL

medewerkers

343

jeugdzorgwerkers

280

medewerkers bedrijfsbureau

63

stagiaires

27

vrijwilligers

14

medewerkers in dienst

74

medewerkers uit dienst

58

ziekteverzuim exclusief zwangerschap

6.6%

ziekteverzuim inclusief zwangerschap

7.4%

deskundigheidsbevordering (trainingen, webinars, refereerbijeenkomsten et cetera)

55

MEDEZEGGENSCHAP EN TOEZICHT

Medezeggen- schapsraad

3 leden

Jongerenraad

7 leden

Pleegouderraad

6 leden

Ondernemingsraad

11 leden

Raad van toezicht

5 leden

DE
CIJFERS

van Trias Jeugdhulp

DE
MEDIA

Onderdeel van de wereld

Volgers eind 2022 (+109).

363

Volgers op LinkedIn (+582).

8.324

Volgers eind 2022 (+222).

3.102

Aantal nieuwsbrieven pleegzorg.

5

Aantal informatieavonden pleegzorg

13

Diverse leer- en netwerkavonden pleegzorg

12

ONZE
PARTNERS

Naast alle gemeenten in IJsselland en Twente willen we onze samenwerkingspartners bedanken.