2020 is hét jaar waarin de hele wereld op zijn kop stond door COVID-19. Wat betekende dit voor onze organisatie? De digitalisering kwam in een sneltreinvaart. In plaats van bij gezinnen aan de keukentafel, moesten we alle zeilen bijzetten om in contact te blijven met onze gezinnen en de jeugdhulp te blijven bieden die nodig is. ‘Blended hulpverlening’ is inmiddels een blijvertje, net zoals het ‘hybride werken’. Het is bewonderenswaardig dat de zorg kon doorgaan, ondanks de uitval van collega’s die thuis kwamen te zitten met corona.

Na enkele uitdagende jaren door onder andere de invoering van de Jeugdwet weet Trias Jeugdhulp een stevige positie te heroveren in de regio. Wij blijven ons als organisatie ontwikkelen om veerkrachtig te blijven. Zo gaan wij het komende jaar aan de slag met medezeggenschap en ervaringsdeskundigheid. Het is enorm belangrijk om te blijven investeren in goede jeugdhulp, ook in een periode waarin de zorgvraag, de visie en de omstandigheden veranderen. Kwalitatief hoogwaardige zorg op maat aan kwetsbare jongeren en gezinnen blijft onze grootste prioriteit!

Louise Rouwhorst

ONZE
ZORG

Elk kind een thuis.

Aanmeldingen

Bij team Voordeur, bestaande uit 6 medewerkers, komen alle interne en externe aanmeldingen binnen. Zij screenen de aanmeldingen, maken de dossiers compleet en bespreken samen met ouders (cliënt), verwijzer en gemeente welke zorg passend is. Alle aanmeldingen en wijzigingen in 2020 hebben ertoe geleid dat team Voordeur bij ruim 2.000 zorgproducten betrokken is geweest.

Ambulante zorg

Binnen de ambulante zorg houden de medewerkers zich bezig met: intensieve gezinsbegeleiding, ambulante hulp op maat, spoedhulp en ouderschap opnieuw vormgeven na een vechtscheiding.

0
Cliënten
0
Medewerkers

Hoogtepunten 2020

Ambulante zorg

Ik heb geleerd, ik ben heel veel gevallen in hele korte tijd maar ook weer opgestaan.

Residentiële zorg

De residentiële zorg van Trias Jeugdhulp biedt specialistische kleinschalige behandelgroepen en crisisopvang voor jeugdigen die intensieve zorg nodig hebben omdat zij (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

0
Cliënten
0
Medewerkers
Jaardocument

Hoogtepunten 2020

Ik mocht hier eindelijk mijzelf zijn. Dat is alles wat ik nodig had en dat heb ik bereikt waardoor ik nu verder kan.

Dagbehandeling

Binnen de dagbehandeling van Trias Jeugdhulp behandelen we jonge en schoolgaande kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

0
Cliënten
0
Medewerkers

Hoogtepunten 2020

Een fijne, warme en liefdevolle plek waar ons kind zijn talenten optimaal kan ontwikkelen en mag zijn wie hij is.

Pleegzorg & gezinshuizen

De pleegzorgmedewerkers van Trias Jeugdhulp zorgen voor een veilig thuis in een ander gezin als ouders (tijdelijk) de zorg voor hun kinderen niet kunnen dragen.

0
Pleeggezinnen

waarvan 189 netwerkgezinnen

0
Gezinshuizen

Hoogtepunten pleegzorg 2020

Hoogtepunten gezinshuizen 2020

Als pleegouder vind ik de ondersteuning van een contactpersoon heel prettig en het klikt gewoon.

ONZE
MENSEN

Het jaar waarin thuiswerken de norm werd.

Ons werk doen we met...

0
Medewerkers

Onderverdeeld in...

0
Zorgmedewerkers
0
Medewerkers bedrijfsbureau

Inclusief management en bestuur.

0
Vrijwilligers
0
Stagiaires
0
Nieuwe medewerkers

Hoogtepunten 2020

Uitdagingen 2020

Bedrijfsbureau

Hoogtepunten 2020

Ziekteverzuim

exclusief zwangerschap
5.42%
Inclusief zwangerschap
7.76%

Deskundigheidsbevordering

Interne trainingen, webinars, refereerbijeenkomsten etc.

60

MEDEZEGGENSCHAP EN TOEZICHT

Cliëntenraad

9 leden

Jongerenraad

7 leden

Pleegouderraad

6 leden

Raad van toezicht

5 leden

Medezeggenschapsraad

Binnen Trias Jeugdhulp bestond al een aantal jaren behoefte aan meer verbinding tussen de verschillende raden. Met dit, en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in het achterhoofd, heeft een extern bureau in 2020 onderzocht op welke manier medezeggenschap het beste kan worden vormgegeven

De Medezeggenschapsraad (MR) komt in plaats van de Cliëntenraad en zal naast ouders ook bestaan uit jongeren. Op deze manier houdt de jongerenraad de dagelijkse binding met de achterban en kan in de MR direct met jongeren worden overlegd. Juist door jongeren en ouders meer te betrekken bij het beleid kunnen we gehoor geven aan de behoeften. 

Er is een adviseur aangesteld die, samen met de Jongerenraad en de Pleegouderraad, Trias Jeugdhulp vanaf 2021 ondersteunt bij het instellen van de MR.

ONZE
CIJFERS

De omzet van Trias Jeugdhulp

ONZE
MEDIA

Onderdeel van de wereld

Volgers op LinkedIn. 250 unieke bezoekers per maand.

7.124

Volgers eind 2020.  Een groei van 304.

2.603

Aantal nieuwsbrieven pleegzorg.

7

Aantal (online) informatieavonden pleegzorg

7

Diverse leeravonden

10

ONZE
PARTNERS

Naast alle gemeenten in IJsselland en Twente willen we onze samenwerkingspartners bedanken.