rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Pedagogisch medewerker B

Binnen het team Behandelgroep Plus (BGP) in Zwolle ontstaat een vacature voor de functie van Pedagogisch medewerker B. We zijn op zoek naar een collega die 26 uur per week beschikbaar is. Het gaat om een vervanging voor een zwangerschapsverlof (van 17 oktober tot 6 februari).

Jouw werkplek:

De Behandelgroep Plus is een specialistische behandelgroep waar normaal begaafde jongeren met gedragsproblemen worden behandeld. De jongeren die op de BGP-groep verblijven hebben ondersteuning nodig waarbij wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding in de nabije omgeving plaatsvindt. Ook wordt aan de jongeren een intensief inhoudelijk individueel behandelprogramma geboden. Behandeling richt zich niet op overname van taken van de jongere en ouders, maar op ondersteuning zodat het gezinssysteem de taken uiteindelijk weer geheel zelfstandig uit kan voeren. Vanuit deze visie werken pedagogisch medewerkers als coaches in dit proces.

De Behandelgroep Plus bestaat uit twee behandelgroepen van 5 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Dit ga je doen:

De pedagogisch medewerker B is onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en zorg voor de jongeren en het onderhouden van zowel interne als externe contacten. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het verzorgen van rapportages, het organiseren van activiteiten voor de jongeren en neemt actief deel aan teambesprekingen. Daarnaast kan de medewerker worden gevraagd om op de problematiek aangepaste leer-/trainingsmodules te helpen ontwikkelen, dan wel een bijdrage te leveren om bestaande modules/trainingen te verbeteren op basis van binnen dit project opgedane praktijkervaring.

De basis van de behandeling wordt gevormd door het behandelend opvoeden. Naast specifieke behandeltaken zijn verzorging en opvoeding onderdeel van de taak van de pedagogisch medewerker.

In de basishouding van alle betrokken professionals met een pedagogische taak, dient het bieden van kansen en het stellen van grenzen verankerd te zijn. De professional is doelbewust en doelgericht bezig, is aanwezig en beschikbaar, staat in dialoog met de jongere en biedt situaties aan waarin de jongere kan leren. We hechten veel waarde aan het ‘out of the box’ denken.

Wij vragen:

Als pedagogisch medewerker B ben je in het bezit van een MBO-SPW, HBO social work of een daarmee gelijk gestelde beroepsgericht diploma. Je hebt ruime ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblemen en hun ouders/verzorgers. Je hebt het vermogen om vaardigheidsgericht, zowel in teamverband als zelfstandig te werken. Je hebt kennis van de doelgroep en beschikt over de benodigde competenties.  

Wij bieden:

Een zelfstandig tijdelijke functie in een aantrekkelijke en informele werksfeer. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg, salarisschaal 7.

Het betreft in eerste instantie een jaarcontract. Bij goed functioneren en gelijkblijvende organisatie omstandigheden wordt dit omgezet naar een vaste aanstelling.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Manager Wietske Spoelstra, bereikbaar via: w.spoelstra@triasjeugdhulp.nl.

Sollicitaties:

Je schriftelijke reactie met CV kun je, uiterlijk vóór 16 augustus 2020 onder vermelding van vacaturenummer 029-2020 richten aan werken@triasjeugdhulp.nl t.a.v. Marie van der Vegte, personeelszaken. Je ontvangt een automatisch bericht van ontvangst. Als je dit bericht niet ontvangen hebt, is de sollicitatie niet bij ons binnengekomen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome