Daan over VertrekTraining

Daan vertelt hoe hij met VertrekTraining van Trias in aanraking is gekomen: ¨Tijdens een gesprek waarbij de pleegzorgbegeleider aanwezig was heb ik aan haar gevraagd of ze wist hoe kan ik op mezelf kan gaan wonen. Is daar iets voor en weet jij wat? Zij heeft toen uitgelegd wat VertrekTraining is. Ze heeft mij toen aangemeld en er heeft een informatief gesprek met de Vertrektrainer plaatsgevonden. Ik heb  hulp gekregen bij het maken van keuzes, die voor mijn toekomst belangrijk zijn. De Vertrektrainer heeft mij geholpen bij mijn vervolg-woonplek. Ook zaken rond school zijn besproken. Er wordt eigenlijk over alles gesproken wat recent gebeurd en actueel is.

OP JEZELF; WAT HOUDT DAT IN?
We hebben regelmatig samen naar de financiën gekeken. Ik ben erachter gekomen dat je niet zomaar op jezelf kan gaan wonen. Op jezelf wonen is best duur en het is moeilijk om (betaalbare) woonruimte te vinden. Ik heb geleerd hoe ik belasting moet terugvragen en hoe ik dingen kan regelen met DUO. We hebben een financieel plan gemaakt en gekeken wat er allemaal (on-)mogelijk is voor een plekje voor jezelf.”

Daan vond de gesprekken met de Vertrektrainer leuk en vooral ook nuttig: ´iemand die naar jou luistert en je helpt´. Daan: “We praatten over regelzaken (financiën, verzekeringen, zorgtoeslag), maar er was ook ruimte en tijd om leuke dingen te bespreken en voor het doornemen van mijn keuzes, bij alles wat ik doe.”

ALTIJD SAMEN
Daan vindt dat de Vertrek Training geen gevolgen had op de relatie met zijn pleegouders: “Totaal niet! De vertrektrainer is een persoonlijke begeleider, die heel neutraal is. Pleegouders worden geïnformeerd  met mij erbij over belangrijke beslissingen. We zoeken samen naar een oplossing, net zolang tot we daar in slagen.”

Daan heeft ook nog een tip voor jongeren van 16+ in de pleegzorg: “Als je in dezelfde situatie zit en niet goed weet wat je wil of wat er allemaal kan in de toekomst, dan word je goed geholpen als je de VertrekTraining volgt. Er worden duidelijke afspraken met je gemaakt. Er wordt niet voor jou bepaald, maar jij mag zeggen wat jij belangrijk vindt. Daar wordt over gepraat en zaken worden altijd samen uitgezocht.”

Meer informatie over de VertrekTraining: vertrektraining@triasjeugdhulp.nl


Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg: 2 mei station Zwolle

Donderdag 2 mei staat Buitensporig in de stationshal van station Zwolle tussen 11.00u en 19.00u in het teken van pleegzorg. Want pleegouders blijven hard nodig!

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen sommige kinderen (tijdelijk) niet opgroeien in hun eigen gezin. Daarom zoekt Trias pleeggezinnen die hen een fijne plek willen bieden. Voor korte of langere tijd, voltijds of af en toe een weekend en in de vakantie. Als thuis wonen (tijdelijk) niet lukt is het voor een kind fijn om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven. Met de vertrouwde school, sport- of muziekles, ouders, familie en vriendjes in de buurt. Daarom zijn er in alle gemeenten in Overijssel voldoende pleegouders nodig.

Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt?

Wat houdt pleegzorg in? Kan iedereen ‘zomaar’ pleegouder worden? Is pleegzorg ook voor pubers? En kun je pleegouder worden met een fulltime baan? Op donderdag 2 mei kun je in de stationshal van Zwolle CS al je vragen stellen aan ervaren pleegouders en medewerkers van Trias, je kunt filmpjes bekijken, de pleegoudertest doen en pleegkinderen ‘letterlijk’ een gezicht geven. Ook delen medewerkers van Trias gratis suikerspinnen uit. Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt? Wees welkom bij ‘Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg!’

Gewone mensen gezocht voor een bijzonder kind

Eric Lieben van Trias Pleegzorg: “Voor de (tijdelijke) opvang van kinderen zoeken we mensen die kinderen aandacht, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en open staan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.”

Over Buitensporig


Buitensporig is een nieuwe, tijdelijke plek in de stationshal van Zwolle (oude Bruna-locatie), waar reizigers aangenaam kunnen wachten op de volgende trein of op reisgenoten. De invulling van het programma van Buitensporig wordt verzorgd door diverse organisaties. Donderdag 2 mei is Trias Pleegzorg de ‘programmamaker voor één dag’.


Topdog: een hond als spiegel

Ambulant hulpverlener Carolien Nijenhuis is ook Topdogtrainer. Topdog is een diergeleide interventie waarbij een speciaal getrainde hond als coach wordt ingezet. Carolien: “Honden kunnen zonder oordeel goed spiegelen. Alleen al de aanwezigheid van een hond zorgt voor een lagere hartslag, lagere bloeddruk en de dosis cortisol (het gelukshormoon) gaat omhoog. Met Topdog sluit je bovendien goed aan op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Die willen niet altijd zitten en praten. Met Topdog doe je vooral!”

De hond als spiegel

“Ongeveer drie maanden geleden ben ik met een alleenstaande moeder van een zoon van 14 gestart met de Topdog. Deze moeder wilde graag meer leiding nemen in huis en consequent zijn. Dit heeft ze kunnen oefenen met de hond. Een hond heeft net als een kind duidelijkheid nodig. Maar wat is duidelijk? En ben je ook zo duidelijk als je denkt? Welke signalen zend je uit? Ik kon dit goed met deze moeder bespreken omdat ik altijd aangaf wat ik zag bij de hond, waardoor zij zich niet aangevallen voelt of onzeker wordt omdat ik haar persoonlijk aanspreek. Met een hond kun je sneller zaken duiden omdat je een beeld erbij hebt en als het lukt ook direct een succes ervaring. Direct succes is belangrijk zodat gedragsverandering sneller kan gaan en het vooral ook leuker wordt. De hond is ingezet als spiegel en om te oefenen met ander gedrag. Bijvoorbeeld; De hond is rustig omdat jij rust uitstraalt. Klopt dit? De hond is onrustig. Hoe zou dat kunnen komen? Wat moet je doen als je veel onrust ervaart en toch grenzen moet stellen?
Vandaag hebben we het Topdog traject afgesloten met het antwoord op de vraag: is het doel behaald?”

Moeder vertelt: 

“Mijn zoon geeft aan dat hij het fijn vindt dat ik meer geduld heb gekregen. Hij ervaart daardoor meer ruimte om ook de dingen te doen die hij moet doen. Hij vindt mij niet meer zo’n ‘zeur’. Ik ben zelf duidelijker naar mijn zoon geworden. Kort en helder geef ik hem de boodschap en daarna krijgt hij de ruimte om de opdracht op te volgen. Eerder bleef ik de opdracht herhalen en naast hem staan totdat hij deed wat ik vroeg. Het lijkt en klinkt allemaal zo simpel maar door het te ervaren en te zien, heb ik geleerd hoe het anders kan. Regie nemen betekent: belonen en corrigeren op het juiste moment. Duidelijk zijn en met geduld en vertrouwen wachten. Initiatief nemen en vooral plezier hebben. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Meer informatie

Carolien Nijenhuis


De kracht van beelden – Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid

Pleegzorgbegeleider Karin Koster heeft op 6 februari 2019 haar opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid afgerond. Als VIB-er maakt zij korte videobeelden van interacties tussen pleegouders en pleegkind, gericht op de gehechtheidsrelatie. Deze beelden analyseert zij vervolgens en bekijkt ze samen met pleegouders terug.

Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid kan ingezet worden bij de start van een plaatsing of wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont.

Nieuw evenwicht: Bij de start van een plaatsing moeten pleegouders en pleegkind elkaar nog leren kennen en een hechtingsrelatie opbouwen. Pleegouders kunnen door de signalen van hun pleegkind goed te ontvangen en te benoemen en door goed af te stemmen (sensitiviteit en responsiviteit) het pleegkind helpen bij de ‘ingroei’ in het pleeggezin en bij het vergroten van zijn basisvertrouwen. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie van het kind met pleegouders waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘bouwstenen van de hechting’ (Truus Bakker).
De plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin verstoort het bestaande evenwicht, waardoor er een nieuw evenwicht gevonden moet worden. Door te ondersteunen in een goede afstemming en bewuste beurtverdeling met hun eigen kinderen en eventuele andere pleegkinderen, kan een nieuw evenwicht gecreëerd worden die aan alle kinderen recht doet.

Wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont kunnen er vragen ontstaan over de ontwikkeling van het pleegkind. Pleegouders ervaren problemen in het opbouwen van een relationele band met het pleegkind en/of de gedragsproblemen van het kind worden steeds moeilijker hanteerbaar. Pleegouders kunnen met behulp van VIB leren de signalen van hun pleegkind te herkennen en goed te ontvangen en zicht krijgen waar het pleegkind zich bevindt in de ‘bouwstenen’ van de hechting. Door adequaat af te stemmen op het pleegkind (sensitiviteit en responsiviteit) kan een veilige hechtingsrelatie tussen het pleegkind en pleegouders bevorderd worden waardoor het basisvertrouwen kan groeien en de gedragsproblemen afnemen. Er is extra aandacht voor positief leidinggeven.
Door de geslaagde contactmomenten die er zijn en die ontstaan voelt het pleegkind zich gezien en gehoord. Daardoor ontstaat er rust en ruimte voor ontwikkeling. Pleegouders zien groei, aanknopingspunten en ze worden zich bewust van waar in de hechtingsrelatie het pleegkind zich bevindt.

Wilt u meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg teamiap@triasjeugdhulp.nl


Wat leuk dat je komt logeren! Vakantieopvang in de pleegzorg

Ook voor aankomende zomervakantie zoekt Trias pleeggezinnen die voor één tot twee weken kinderen willen opvangen die om uiteenlopende redenen niet met hun pleeggezin op vakantie gaan. ‘Bijvoorbeeld omdat de vakantie al geboekt was voor plaatsing, of omdat het voor het pleeggezin belangrijk is om een weekje aandacht te hebben voor het eigen gezin. Als er geen mogelijkheden zijn binnen het netwerk van het kind, doen we in zo’n geval een beroep op vakantiegezinnen’, legt Liset Hertsenberg, matcher bij Trias uit. Bijvoorbeeld op het pleeggezin Schuttert. Willy (60) en haar man Bert (57) zijn al ruim 20 jaar pleegouders. De laatste jaren bieden ze vooral weekend- en vakantieopvang.

Aandacht maakt het verschil

“Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich hier welkom en thuis voelen”, vertelt Willy. “Vaak leg ik een Donald Duck vakantieboek voor ze klaar om mee te zeggen ‘Wat leuk dat je bij ons komt logeren!’ Omdat ze hier maar kort zijn bieden we veel structuur en duidelijke regels. En uiteraard doen we leuke dingen, zodat de kinderen echt het gevoel hebben dat het ook voor hun vakantie is. En die leuke dingen hoeven niet groots te zijn. Juist de aandacht maakt het verschil, merken we. Wij wonen in Ommen en daar is in de zomer van alles te beleven; gezellig naar een boerenmarkt, ‘s avonds nog ergens een ijsje halen, met de fiets over de Lemelerberg, naar de speeltuin of lekker zwemmen als ze hun diploma hebben. Ik koop ook altijd een paar ansichtkaarten ‘Groeten uit Ommen’ voor ze. Die kunnen ze versturen naar hun ouders, opa en oma of hun pleeggezin. Zo kun je met minimale middelen, kinderen een fijne week geven en gezelligheid bieden.”

Achtergrondinformatie

Omdat de kinderen de hele dag thuis zijn en niet naar school gaan, is vakantieopvang wat intensiever dan reguliere pleegzorg, ervaart Willy. “Je kent de kinderen niet en de kinderen kennen jou niet. Daarom leggen we van te voren altijd even contact met het pleeggezin van het kind. Samen met de informatie van de matcher van Trias kennen we zo wat van de achtergrond en weten we waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Als het kan komt het kind voor de vakantieweek al een keer bij ons kijken. Dan lopen we het huis door en laten hun slaapkamer zien.”

Wil je meer weten over vakantieopvang in de pleegzorg of jouw gezin aanmelden? Neem dan contact op met Liset HertsenbergDeltion Jongerenteam: een multidisciplinair team binnen de muren van de school

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten… Er zijn vele redenen waarom een jongere wordt aangemeld bij het Deltion Jongerenteam; een soort wijkteam binnen de muren van de school met als doel uitval bij studenten voorkomen. Naast de kennis en deskundigheid die de Zwolse ROC-instelling zelf in huis heeft, zoals orthopedagogen, onderzoek en diagnostiek, GZ-psycholoog, passend onderwijs en diverse (sociale vaardigheids) trainingen, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met professionals buiten het Deltion College.

Delen van expertise

Vanuit de jeugdhulp is Trias-collega Carolien Nijenhuis aangesloten. “Binnen het DJT is ontzettend veel expertise“, vertelt zij. “Dat vind ik het mooie er aan. Als ik een jongere begeleid met verslavingsproblematiek, vraag ik Tactus er bij. Is er sprake van trauma of veel psychische problematiek, dan betrek ik Dimence voor bijvoorbeeld EMDR of de training ‘Grip op je dip’. Laatst had ik twee meiden die niet meer naar huis konden. Toen heb ik Veilig Thuis ingeschakeld en kregen zij via het SWT een plek bij Trias. Ook de leerplichtambtenaar is aangesloten. Leerplicht geldt eigenlijk niet voor jongeren boven de 18, maar het is heel belangrijk dat iemand ook die jongeren in het oog heeft”, vindt Carolien.

Ander gedrag

“Docenten zien vaak eerder dan ouders of er iets aan de hand is met een leerling,” ervaart Carolien. Een leerling die zich in de klas plotseling erg terug trekt, of juist extreem ‘acting out’ gedrag laat zien. Meestal zijn het de mentoren of de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) die een leerling voor het DJT aanmelden, maar soms trekt een student ook zelf bij een leerkracht aan de bel. Bijvoorbeeld over de thuissituatie. “Ik kom via het DJT in contact met jongeren die opgroeien in een gezin met ernstige problematiek waar nog nooit een hulpverlener betrokken is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Overvraagd

Eén van de studenten die Carolien begeleidt is Natasja (niet haar echte naam). Ze kwam in beeld toen haar stage vanuit haar opleiding Facilitaire Dienstverlening niet lekker liep. Ze werd duidelijk overvraagd. “Ik wilde me altijd al bewijzen in mijn opleiding, maar de stress kwam met name door mijn stage”, vertelt ze. Haar mentor stelde voor eens met iemand van het DJT te praten. Sinds een klein jaar hebben Nastasja en Carolien om de drie weken contact. “In begin moest ik dingen er uit trekken”, weet Carolien nog. “Nu praat je veel makkelijker en kun je heel duidelijk zelf aangeven wat je wilt.”

Doorvragen

Ondersteuning van jongeren betekent volgens Carolien veel doorvragen om tot de kern te komen: Wat heb jij nodig om die studie door te komen? Carolien helpt jongeren ook bij gesprekken met docenten of andere begeleiders. “Ik kan niet mee naar alle afspraken, maar ik bespreek belangrijke gesprekken vooraf altijd door met jongeren. We stellen bijvoorbeeld samen vragen op die de jongere mee kan nemen en bespreken het doel van het gesprek, zoals extra tijd of een rustige plek bij examens of meer begrip van docenten.“

Kunnen terugvallen op

Toen Natasja een paar maanden geleden de overstap maakte naar Sport en Recreatie kon Carolien, die eigenlijk gekoppeld is aan andere opleidingen, tot vreugde van Natasja met haar mee. “Als er iets is, kan ik op Carolien terugvallen, ze weet precies hoe ik in elkaar zit. Het gaat nu goed met mijn opleiding en ook met mijn stage. Waarschijnlijk mag ik er straks nog een periode blijven.” De ondersteuning van Carolien richt zich de komende tijd op de periode nadat Nastasja haar opleiding heeft afgerond. Binnenkort heeft ze een afspraak over het doelgroepenregister over begeleiding naar een werkplek waar rekening wordt gehouden met haar sterke punten, maar ook met wat ze lastig vindt. Tot die tijd blijft Carolien haar op het Deltion begeleiden.

Meer informatie Carolien Nijenhuis


Samenwerken met ouders in de pleegzorg

Hans en Jacquelien zijn pleegouders bij Trias. Een paar maanden geleden kwamen Tessa (12) en haar moeder Nadine op hun pad. Karin  van de crisispleegzorg vertelt dat ze in het gesprek met moeder, Tessa en de pleegouders meteen voelde dat het goed was. Tessa stelde vragen: Mag ik mijn vriendinnetjes blijven zien? Mag ik op zaterdag gaan dansen? De eigen kinderen namen haar mee en lieten haar de tuin zien. Moeder Nadine vertelde en Karin merkte dat ze een klik had met Hans en Jacquelien. Toen Tessa weer binnenkwam, vroeg Karin aan haar of ze hier wel wilde wonen. Tessa keek haar met glunderoogjes aan. Ook moeder Nadine had een goed gevoel. In het begin hadden Hans en Jacquelien en moeder Nadine app-contact onderling. Later volgde een groepsapp waar ook Karin in zit. Pleegouders en moeder maken onderling afspraken. Een keer per week gaat moeder Nadine samen met Tessa iets leuks doen. De feestdagen verlopen ook in overleg.

Tessa komt voor de duur van ongeveer een jaar bij Hans en Jacquelien wonen. Ze kan dezelfde school blijven, omdat allen in dezelfde plaats wonen. Moeder Nadine gaat met zichzelf aan de slag.

Een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking met ouder(s), kind en pleeggezin eruit kan zien.

Meer informatie / interesse in pleegzorg 
Trias (038) 456 46 00 / mail


De Fietswerkplaats: coaching en activatie als opstap naar meer!

Bij de Trias Fietswerkplaats in Zwolle kunnen jongeren onder één-op-één begeleiding fietsen repareren of opknappen. Voor zichzelf of voor een ander!

De Fietswerkplaats biedt coaching met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De werkplaats is er niet alleen voor jongeren. Ook andere Zwollenaren kunnen voor onder meer reactivering of als opstap naar een ander toekomstperspectief terecht bij de Fietswerkplaats.

Jongeren vertellen

De afgelopen jaren hebben meerdere jongeren meegeholpen op de Fietswerkplaats of er stage gelopen. Zoals Johan (17). Hij heeft zijn plek bij de Fietswerkplaats gevonden. Hij kan er de kennis die hij op school bij ‘fietstechniek’ opdoet mooi in de praktijk brengen. Ook komen er regelmatig jongeren langs met een vraag, om hun fiets op te knappen of er één in te leveren.

De Fietswerkplaats iets voor jou?

De Fietswerkplaats heeft nog plek voor jongeren die mee willen helpen met het opknappen van de fietsen. Het draait bij de Fietswerkplaats niet om productie maar om samenwerking, perspectief, nieuwe contacten en uitdagingen.

Contact
Meer informatie over de mogelijkheden van de Fietswerkplaats? Bel of mail Jeroen Beckers, ambulant hulpverlener en begeleider Fietswerkplaats:
06 54 94 50 98 / j.beckers@trias-groep.nl.

De Fietswerkplaats is gevestigd in werk-, trainings- en ontmoetingsplek Dock 24 aan de Gasthuisdijk 24 in Zwolle.
De Fietswerkplaats is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagdelen in overleg.


Samenwerking tussen Intersport en Trias

Rienk Jager werkt als sportpedagoog bij Trias, onder andere in de omgeving van Nijverdal en Hellendoorn. Naast sport- en beweegtrajecten, biedt hij ook ondersteuning en begeleiding op sportverenigingen. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen en jongeren (moeten) stoppen bij hun club of vereniging vanwege hun gedrag of de handelingsverlegenheid van vrijwilligers in het omgaan met bepaald gedrag. De rol van Rienk is om kinderen en jongeren binnen het speelveld van de vereniging te houden en de vrijwilligers te voorzien van handvatten, zodat het voor hen ook makkelijker wordt.

Hierbij maakt Rienk gebruik van verschillende sporten, zoals voetbal, hockey, basketbal en diverse zaalsporten. Gedegen sport- en spelmaterialen zijn natuurlijk essentieel voor de uitvoer hiervan.

Intersport Ramon Zomer in Nijverdal en Trias hebben elkaar hiervoor gevonden in een mooie samenwerking. Als maatschappelijk betrokken retailer biedt Intersport Nijverdal Trias sport- en spelmaterialen aan tegen een gereduceerde prijs. Om de samenwerking helemaal compleet te maken heeft Intersport sportkleding ter beschikking gesteld, zodat Rienk herkenbaar langs en op de sportvelden te vinden is.

Kinderen en jongeren kunnen met deze samenwerking in beweging komen en blijven!


Verhalen pleegouders gebundeld in magazine

Pleegouders Aline en Boudewijn hebben in een plaatsing intensief samengewerkt met de ouders van hun pleegkind, Wendy en Joop. Aline vertelt: ‘De samenwerking met de ouders verdient vanaf de start van de plaatsing alle aandacht.’ Vader Joop gebruikt voor de samenwerking het beeld van de spoorrails: ‘De ene rail vertegenwoordigt de ouders, de andere de pleegouders. Het treintje op de rails is het kind. Als de spoorrails evenwijdig lopen, als ouders en pleegouders goed afstemmen, dan kan het kind vooruit – in zijn of haar ontwikkeling.’

Artikel:

Wij willen het ‘beste’ voor zoveel mogelijk pleegkinderen

Een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders is van groot belang voor de ontwikkeling van pleegkinderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt een positief effect van het elkaar accepteren en respecteren en het maken van goede afspraken. Ouders Wendy en Joop en pleegouders Aline en Boudewijn weten dit als geen ander. Zij werken mee aan het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ om andere ouders en pleegouders te inspireren. “Wij delen heel graag ons verhaal om bij te dragen aan het ‘beste’ voor zoveel mogelijk pleegkinderen.”

De vier zijn trots op hun goede samenwerking. Volgens ouders Wendy en Joop vormt hun oprechte wederzijdse interesse daarvoor de basis: “Natuurlijk wilden wij heel graag weten in welk gezin ons kind terecht kwam. Onze keuze om pleegzorg in te schakelen was weliswaar vrijwillig, maar het was natuurlijk wel een hele moeilijke. Daarom was het zo fijn dat Aline en Boudewijn graag ons verhaal wilden kennen. We delen de overtuiging dat dat nodig is om een pleegkind goed te kunnen begrijpen. Overigens kostte het opbouwen van een goede relatie wel tijd. Het vertrouwen moest groeien, maar door het menselijke contact en het vleugje humor van pleegvader Boudewijn is de onderlinge sfeer erg ontspannen geworden. En nu trekken we dus zelfs samen op om andere ouders en pleegouders te helpen.”

Werkzame factoren
Joop en Boudewijn gaven al meerdere malen voorlichting over het onderwerp. In de werkgroep ‘Samenwerking ouders-pleegouders’ van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werken de vier samen met pleegzorgorganisatie Entrea/Lindenhout, Christelijke Hogeschool Ede en Jeugdbescherming Gelderland aan de ontwikkeling van ondersteuningsmateriaal voor andere ouders en pleegouders om hun relatie te versterken. Boudewijn: “Dat kunnen folders of filmpjes zijn, maar natuurlijk ook een training. Zowel voor pleegouders en ouders als voor pleegzorgbegeleiders. Waar we in ieder geval mee beginnen is het vaststellen van de werkzame factoren voor de relatie tussen pleegouders en ouders. Dat zijn de bouwstenen van het uiteindelijke materiaal.”

Een voorbeeld van zo’n werkzame factor is dat de pleegzorgorganisaties tijd en ruimte geven om de samenwerking vorm te geven. Wat overigens niet betekent dat er geen ondersteuning nodig is van de pleegzorgbegeleider zelf. Maar de belangrijkste factor blijft volgens pleegmoeder Aline het feit dat je alle vier ouder bent en allemaal het beste voor het kind wilt: “Als pleegouders nemen we weliswaar een deel van de zorg over, maar dat maakt ons nog geen ‘betere’ ouders voor het kind. De eigen ouders zijn superbelangrijk. Het was voor ons belangrijk om dat aan elkaar te laten voelen en tegen elkaar te zeggen. Het draait om kunnen inleven, respect voor de situatie en het zoeken naar manieren om ‘samen voor het kind’ te gaan.”

Van elkaar willen leren
Vooruitlopend op de opbrengsten van de werkgroep hebben de vier alvast een tip voor pleegouders: “Probeer je in te leven hoe de ouders zich voelen na dat ze hun kind bij jullie hebben gebracht en maak het bespreekbaar. En wees bereid om van elkaar te leren. Als je als een team optrekt, kun je elkaar versterken. Wij waren nooit met elkaar in contact gekomen als er geen sprake geweest was van een pleegzorgsituatie. We vinden het allemaal een verrijking dat we tot elkaars netwerk behoren en kunnen veel van elkaar leren.”  

Het voorgaande komt uit het boekwerkje ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ – een uitgave van Jeugdzorg Nederland en de NVP (2018): KLIK HIER.