rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Opleiding

Trias ondersteunt haar medewerkers bij hun (professionele) ontwikkeling en het versterken van hun eigen kracht. Naast opleidingen en trainingen die onderdeel uit maken van de basisvorming van de Trias-medewerker bieden we onze professionals functiespecifieke scholing aan. Daarnaast maken reflectieactiviteiten als super- en intervisie en werkbegeleiding deel uit van het totale scholings- en opleidingsaanbod van Trias.

CRKBO gecertificeerd

Trias is CRKBO gecerticifeerd opleider

Trias is door het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs) erkend als opleider. Beroepsopleidingen van Trias komen hiermee in aanmerking voor accreditatie.

Vragen? Neem contact op met de Trias Academie 

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome