rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Behandelen & wonen laat zich opdelen in:

Pleegzorg en gezinshuizen

Als een kind/jongere niet meer thuis kan wonen is het belangrijk dat hij/zij (tijdelijk) kan opgroeien in een veilige en gezonde gezinssituatie. Dit kan zijn in een pleeggezin, netwerkgezin (bij familie, buren; een gezin dat al bekend is voor een kind) of een gezinshuis.

Autisme Spectrum Stoornis

Wij beschikken ook over 24-uurs zorg voor jongeren van 12-18 jaar met ASS. En er zijn mogelijkheden voor intern en (binnenkort) extern begeleid wonen.
Daarnaast zijn er onder de noemer TriASScare met Accare twaalf behandelplekken voor jongeren met een complexe stoornis in het Autisme Spectrum. Deze plekken in Zwolle zijn enig in zijn soort, in de wijde regio.
Voor de ASS-zorg zijn we ook veel aanwezig in de gezinnen.

Tijdelijk verblijf elders

Soms kan een kind/jongere vanwege een crisissituatie tijdelijk niet thuis wonen en is spoedeisende inzet van specialistische hulp en tijdelijk een andere woonplek het best passend. In deze situaties staat centraal dat het perspectief en de weg terug met het kind en het gezin (en waar mogelijk de omgeving) in beeld komt. De behandeling richt zich op zowel het gezin als het kind/jongere die tijdelijk niet thuis kan wonen.

Crisis en spoedeisende hulp

Door een crisissituatie kan ondersteuning in het gezin op zeer korte termijn – binnen 24 uur – wenselijk en passend zijn (spoedeisende hulp). In deze situaties staat centraal: het creëren van een veilig opvoedklimaat. Spoedeisende hulp is een intensieve, kortdurende vorm van ambulante ondersteuning thuis. Folders: Spoedhulp en Crisisopvanggroep De Uitwijk, richtlijn/onderbouwing Crisisplaatsing Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Bekijk de film over spoedzorg.

Voor Spoedhulp geldt een aparte aanmeldprocedure. Klik HIER voor het aanmeldformulier Spoedhulp. Het ingevulde formulier kan per e-mail worden verzonden naar spoedhulp@trias-groep.nl

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome