rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Toelichting aanmeldformulier

Trias wil cliënten en hun gezin na een hulpvraag zo snel mogelijk de meest passende zorg te bieden. Hiervoor is het van belang dat wij vanaf de start zo volledig mogelijke informatie over de hulpvraag ontvangen. Wij verzoeken je om onderstaande gegevens in overleg met de cliënt en/of het gezin in te vullen. Als de gevraagde informatie reeds is beschreven in recente verslaglegging dan hoef je de betreffende velden niet in te vullen. In dat geval kun je verwijzen naar de verslaglegging en deze als bijlage aan het aanmeldformulier toevoegen. Door het versturen van het formulier en bijlagen bevestig je dat de cliënt en/of gezaghebbende(n) toestemming geven voor het versturen van deze informatie.

Tussentijds opslaan

Onderaan deze pagina kun je het formulier tussentijds opslaan.

NB: Om het formulier te kunnen verzenden dienen alle verplichte velden ingevuld te zijn. Is dit niet het geval, dan geeft het formulier dit aan na verzending. Als het betreffende veld is ingevuld, druk je wederom op ‘verzenden’.

Het formulier is succesvol verzonden als de volgende melding verschijnt: Bedankt voor de aanmelding. Binnen een week stuurt ons Aanmeldpunt een mail met de bevestiging van ontvangst.
Na verzending van het formulier ontvang je een kopie van de aanmelding op het opgegeven e-mailadres. Heb je geen mail ontvangen, kijk dan eerst in je spam-folder/ongewenste mail. Indien ook daar niks ontvangen, neem dan contact op met ons aanmeldpunt.

 • AANMELDFORMULIER

 • Klik op de link onder dit keuzemenu voor meer informatie.
 • Klik hier voor meer informatie over ons zorgaanbod
 • PERSOONLIJKE GEGEVENS AANMELDER

 • PERSOONLIJKE GEGEVENS JEUGDIGE

 • Adres volgens Basis Registratie Personen (voorheen GBA)
 • (indien van toepassing)
 • (indien van toepassing)
 • Beschrijf indien bekend bij wie de jeugdige woont. Bijvoorbeeld: bij beide ouders, een biologische ouder. stiefouder. pleeggezin. adoptiegezin
 • Zoja: welke, bij welke instantie en wat is de begin- en einddatum? Denk aan ondertoezichtstelling, voogdij, jeugdreclassering etc.
 • GEGEVENS MOEDER

 • Indien afwijkend van adres jeugdige
 • GEGEVENS VADER

 • Indien afwijkend van adres jeugdige
 • GEGEVENS VERZORGER

 • Indien afwijkend van adres jeugdige
 • INHOUDELIJKE INFORMATIE OVER DE HULPVRAAG

 • Kindgerelateerde problematiek : bv problematiek m.b.t. internaliserend/externaliserend gedrag, emotieregulatie, stemming/angst, seksuele ontwikkeling, middelengebruik, etc. Oudergerelateerde problematiek, bv problematiek m.b.t. psychiatrische stoornis ouder, emotieregulatie, middelengebruik, verslaving, opvoedvaardigheden etc. Gezinsgerelateerde problematiek, bv problematiek m.b.t. woon-/opvoedsituatie, financiële situatie, gezinsrelaties, scheiding, etc.
 • Meerdere antwoorden mogelijk
 • Aanwezigheid van risico's op het gebied van: (aankruisen wat van toepassing is)
 • Aan het eindresultaat worden tijdens het startgesprek met de cliënt doelen gekoppeld.
 • Indien ja: voeg naam, relatie tot cliënt en/of gezin en de contactgegevens toe.
 • Indien ja, welke? Voeg in de bijlage de rapportage/onderzoeksgegevens toe
 • Indien ja, reden:
 • BIJLAGEN

  Voeg hier relevante bijlagen toe. Het is van groot belang dat Trias beschikt over informatie en documentatie. Op deze manier kan Trias zorgvuldig aansluiten bij de zorgvraag van het kind/de jeugdige, de ouders en het gezin. Trias voert een risico inventarisatie uit. Voorbeelden van belangrijke documenten zijn: rapportage van eerdere hulpverlening, onderzoeksrapporten, behandelrapporten, informatie vanuit GGZ, schoolrapporten/consultatiebureau, gezins- of ondersteuningsplannen, netwerkplan of familieplan, rapporten van Veilig Thuis, etc.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome