rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

aanmelden infoavond

Veelgestelde vragen over pleegzorg

Waarom is er een tekort aan pleeggezinnen?

Kinderen horen op te groeien in een gezin. Kan dat (tijdelijk) niet in het eigen gezin, dan komt een pleeggezin het meest in de buurt van de natuurlijke woonsituatie van een kind. In de Jeugdwet is dat ook vastgelegd. Kinderen worden minder in groepen geplaatst en vaker in een pleeggezin of een andere kleinschalige gezinsvorm. Hierdoor is het aantal kinderen die behoefte hebben aan pleegzorg fors toegenomen en stijgt de vraag naar pleeggezinnen.

Wie kunnen er pleegouder worden?

Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen. Trias zoekt juist  gewone mensen die zich in willen zetten voor een bijzonder kind. Stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en openstaan voor samenwerking.  Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, homo of hetero, (buitenshuis )werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal.

Krijg ik als pleegouder een vergoeding?

Als pleegouder ontvang je een onkostenvergoeding die door geen enkele instantie als inkomen wordt gezien. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is een extra vergoeding mogelijk wanneer een kind bijvoorbeeld weinig spullen bij zich heeft. Een WA- en ziektekostenverzekering voor het pleegkind worden bij de plaatsing geregeld. Pleegouders hebben, net als alle ouders, recht op betaald zorgverlof.

Krijg ik als pleegouder begeleiding?

De pleegzorgbegeleider van Trias is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider het contact met de ouders en, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, met de Gecertificeerde Instelling. Trias biedt pleegouders jaarlijks ook een gevarieerd (bij)scholingsprogramma aan.

Kan ik blijven werken als pleegouder?

Ook als je (beide) werkt is het mogelijk om pleegouder te worden. Samen kijken we welke vorm van pleegzorg het beste bij jouw situatie past. Bijvoorbeeld weekend- en vakantieopvang of de opvang van schoolgaande kinderen die al wat meer zelfstandig zijn.

Als pleegouder kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor pleegzorgverlof. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Kijk voor meer antwoorden op veelgestelde vragen ook eens op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome