rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Steunfonds Jeugdzorg Overijssel

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel levert (financiële) hulp aan projecten, particulieren en organisaties in Overijssel om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kinderen in de Jeugdzorg te verbeteren. De Stichting staat los van gemeente of provincie en heeft ook geen band met organisaties in de Jeugdzorg.

Direct aanvragen

Ook pleegouders kunnen een beroep op deze stichting doen voor éénmalige financiële hulp. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het inrichten van een kamer/woonplek, tijdelijke therapie, éénmalige overbrugging van bepaalde kosten, een speciale training, etc. Het moet om éénmalige kosten gaan waarvoor op een andere wijze geen vergoeding kan worden verkregen. Op de website van de stichting staan voorbeelden van aanvragen voor financiële hulp die zijn toegekend.

Pleegouders kunnen zelf rechtstreeks een aanvraag indienen bij de stichting. Tussenkomst of goedkeuring van de pleegzorgorganisatie of de instantie die het pleegkind geplaatst heeft is niet nodig. Wel kan het handig zijn om met de pleegzorgbegeleider te overleggen of een eventuele aanvraag binnen de criteria van de stichting zou kunnen vallen. Indien nodig kan de pleegzorgbegeleider ook helpen bij het indienen van de aanvraag. Kijk op de website voor informatie over het verloop van de procedure, aanvraag, criteria en verantwoording van de kosten.

Stichting Steunfonds wil heel graag van betekenis zijn in het leven van pleegkinderen. De Pleegouderraad van Trias ziet dit als een prachtige kans om pleegouders in staat te stellen om te kunnen doen wat voor hun pleegkind nodig is, waar andere mogelijkheden soms tekortschieten. Van harte aanbevolen dus!

Lees HIER hoe je financiële hulp aanvraagt.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome