rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Pleegzorgvergoeding

Als pleegouder ontvang je maandelijks een pleegzorgvergoeding als een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind. In de Financiële wegwijzer 2020 vind je alle informatie over de pleegzorgvergoeding.

Bijzondere kosten

Soms is de pleegvergoeding niet toereikend omdat, vanwege bijzondere omstandigheden, extra onvermijdelijke kosten gemaakt moeten worden. Dit schema geeft aan waar pleegouders in zo’n geval beroep op kunnen doen.
De bijzondere kostenregeling is alleen van toepassing als er sprake is van een maatregel zoals ondertoezichtstelling of voogdij. Bij vrijwillige plaatsingen zijn de ouders verantwoordelijk voor deze kosten.

Weekend- en vakantiepleegzorg

Aan het eind van elk kwartaal mailen we je een declaratieformulier. Mocht je deze niet terug kunnen vinden of wil je de declaratie eerder indienen in verband met het einde van de plaatsing, dan kun je hier het declaratieformulier downloaden.

Steunfonds

Soms maak je kosten voor je pleegkind die de pleegzorgvergoeding niet dekt. Bij het Steunfonds Jeugdzorg Overijssel kun je onder voorwaarden als pleegouder rechtstreeks een aanvraag doen voor éénmalige financiële hulp.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome