rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ouderschap na Scheiden

Ouderschap na Scheiden (OnS) is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en kinderen in complexe (echt)scheidingsituaties. Wij ondersteunen bij het herstellen van de omgang en het komen tot een betere communicatie en samenwerking in het ouderschap. Dit met als doel dat kinderen zich vrij kunnen verbinden aan beide ouders. Onze ontwikkelde visie, kennis en ervaring bieden wij aan in coaching en/of training.

Kinderen blijven altijd loyaal aan beide ouders. Ze zijn beter in staat een scheiding te verwerken als het ouders lukt hun ouderschap goed vorm te geven zodat kinderen contact blijven houden met beide ouders.

De pijlers van Ouderschap na Scheiden:

Begeleide omgang in het Omgangshuis
Begeleide omgang biedt ouders en hun kind(eren) de mogelijkheid om via “begeleide bezoeken” te werken aan contactherstel. Deze bezoeken vinden meestal plaats in het Omgangshuis.

Ouderschapsbemiddeling 
Ouderschapsbemiddeling biedt ouders de mogelijkheid om met ondersteuning van een bemiddelaar samen in gesprek te gaan om te komen tot een verbetering in de communicatie en samenwerking als ouders.

Het programma Kinderen uit de Knel (KUK)
Kinderen uit de Knel (KUK)
is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. Er wordt gewerkt aan herstel van een veilige omgeving en samenwerking als ouders waardoor de kinderen zich weer kunnen ontwikkelen. KUK is een groepsprogramma voor zes á acht ouderparen en hun kinderen.

De visie van Ouderschap na Scheiden is gebaseerd op de Rechten van het kind, artikel 9; Een kind heeft recht om bij de ouders te leven en recht op omgang met beide ouders in geval van echtscheiding, tenzij dit strijdig is met het belang van het kind.

Contact

Neem met vragen of voor overleg contact op met team Ouderschap na Scheiden via mail of (038) 456 46 00.

Voor een aanmelding is een verwijzing op naam van de kinderen nodig van een arts, gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, gezinscoach), Jeugdbescherming Overijssel, Raad voor de Kinderbescherming of de Rechtbank.

Wachttijd
Op dit moment hebben we voor trajecten Ouderschap na Scheiden wachttijd van ongeveer 6 weken. Deze wachttijd geldt vanaf het moment dat de aanmelding en toewijzing vanuit de gemeente/wijkteam bij Trias binnen zijn.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome