rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

De medezeggenschapsraad

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gewijzigd. Met ingang van 2021 zal de huidige cliëntenraad van Trias Jeugdhulp daarom plaats maken voor een nieuwe medezeggenschapsraad. Deze raad wordt op dit moment gevormd. Drie jongeren hebben zich al aangemeld om zitting te nemen. We zijn echter nog op zoek naar ouders of verzorgers.

Word lid van de medezeggenschapsraad

Wil je ook meepraten en meedenken? Meld je dan aan voor de medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome