rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ouders

 

Ik maak me zorgen over de ontwikkeling van mijn kind

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Trias is er om ouders en andere opvoeders (tijdelijk) te ondersteunen. Hierbij gaan we altijd uit van de eigen mogelijkheden en talenten van het kind en het gezin.  Onze hulpverleners zoeken samen met jou naar oplossingen die passen bij het gezin.

Soms zijn enkele tips en adviezen al voldoende om verder te kunnen. Is er behoefte aan meer ondersteuning, dan is er bijvoorbeeld de mogelijkheid van hulp aan huis, ondersteuning op school of (naschoolse) opvang en trainingen.

Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk.

Help mij om consequent te zijn!

Een peuter die soms behoorlijk koppig kan zijn kun je het beste sturen met duidelijkheid, heldere regels en een positieve insteek.  Geef je kind nooit een klap als je boos bent. Het doet pijn en het is schadelijk voor het lichaam, voor het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
Ook jongeren moeten weten wat de regels zijn en waar de grens ligt. Dat geeft houvast. Vertel wat je van ze verwacht en wat je grenzen en regels zijn. Stuur bij als je kind ongehoorzaam is of zich niet aan de regels houdt. Als dit steeds weer gebeurt, is het soms nodig straf te geven.

Kom je er als ouder(s) alleen niet uit, dan kan Trias uitkomst bieden met begeleiding aan huis, van praktisch tot intensief.

Hoe kunnen wij één lijn trekken qua opvoeding?

Bespreek met elkaar wat je echt lastig en storend gedrag vindt. Benoem dit en voeg daaraan in welke situaties dat gedrag voor jou extra vervelend is; zoals onderweg, bij vrienden thuis of tijdens een uitstapje. Misschien hebben jullie allebei eigen oplossingen voor die lastige momenten. Bespreek wanneer je elkaar absoluut moet steunen, zodat jullie kinderen ook weten dat jullie je allebei aan de regels houden.

Altijd samen op een lijn zitten en consequent zijn, is een haast onmogelijke opgave en ook niet wenselijk. Het gaat erom dat je als ouders voorspelbaar bent, zodat jullie kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Kom je er als ouder(s) niet uit, dan kan praktische of meer intensieve ondersteuning aan huis uitkomst bieden.

We zitten in een scheiding en de kinderen lijden eronder

Ouderschap na Scheiden ondersteunt ouders in het herstellen van de omgang en het komen tot een betere samenwerking met als doel dat kinderen goed contact met beide ouders hebben. Klik hier voor de folder

Mijn kind is vaak boos en heeft enorme driftbuien

Soms lijk je als ouder geen vat te krijgen op je kind, ook al doe je heel erg je best. Je biedt een veilig thuis, je steunt, stimuleert en stuurt je kind, maar toch helpt het niet. Dan kun je aan jezelf gaan twijfelen. Je kind merkt dat en reageert erop. Zo kun je in een negatieve spiraal terechtkomen.
Kinderen kunnen ook zo hun problemen hebben, waardoor ze extra lastig op te voeden zijn. Sommige problemen stellen hoge eisen aan jou als opvoeder. Je kunt extra steun en hulp zoeken in je omgeving. Kom je er niet uit, dan kan ambulante hulp van Trias een optie zijn.

Mijn kind is heel onzeker en vindt het moeilijk om contact te maken

Trias biedt diverse trainingen op maat, zowel individueel als in groepsverband. Er zijn onder meer trainingen:  Sociale Vaardigheden,  Psycho-educatie,  Emotieregulatie, – Zelfstandigheid, Seksualiteit,  Identiteitsontwikkeling en  Rouwverwerking.

Het loopt thuis helemaal uit de hand met onze puber

Als conflicten tussen ouder en kind thuis zo hoog oplopen dat de situatie acuut onhoudbaar wordt biedt Trias de mogelijkheid van spoedhulp; zeer intensieve ondersteuning in de thuissituatie voor maximaal 28 dagen. Spoedhulp helpt een kind en het gezin weer op weg. Samen met het gezin en andere betrokkenen (zoals familie, onderwijs of andere hulpverleners)  zoeken we naar oplossingen.

Spoedhulp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: vlug , veilig, vakkundig en versterkend. De duur van een spoedhulp traject is maximaal 28 dagen of zo veel korter als kan. Soms is er na spoedhulp een vervolg nodig van een of andere vorm van reguliere jeugdhulp. Liefst wordt deze geboden door een generalist in een wijkteam of Centrum (Netwerk) Jeugd en Gezin. Als specialistische hulp gewenst is, heeft spoedhulp een adviestaak in een vervolg hulpverleningsbesluit welke wordt uitgevoerd door de jeugdzorgaanbieder.

Als de intensieve interventie thuis onvoldoende is om de situatie positief om te buigen kan een tijdelijke time-out in de vorm van een crisisopvanggroep lucht even. Zowel ouders als kind kunnen tot rust komen.
Jongeren blijven in deze periode zoveel mogelijk functioneren binnen hun eigen netwerk. Ze gaan naar hun eigen school of sportclub en we stimuleren het contact met familie en vrienden.  Samen met ouders en jongere zoeken we naar de oplossing die het beste bij het kind en het gezin past. Sommige jongeren gaan na afloop van de crisisopvang weer naar huis, al dan niet met (intensieve) ondersteuning in de thuissituatie. Als het niet mogelijk is dat een jongere terug naar huis gaat, kan de jongere naar het kamertrainingscentrum van Trias. Hier wordt hij of zij voorbereid om zelfstandig te gaan wonen. Is er nog veel ondersteuning nodig, dan sluiten een behandelgroepen of pleeggezin wellicht beter aan.

Wat verandert er in de ondersteuning aan ons gezin/mijn kind na 1 januari 2015?

Vanaf 2015 komt bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In regio IJsselland is een overgangsperiode van twee jaar afgesproken. Dat betekent dat alle kinderen die op 31 december 2014 ondersteuning ontvangen of een indicatie hiervoor hebben, tot uiterlijk 31 december 2016 recht hebben op deze ondersteuning. Ook hebben ze recht op het behoud van hun hulpverleningsorganisatie.

Veel gemeenten gaan werken met wijk- of gebiedsteams als eerste aanspreekpunt voor mensen die ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij opvoeden en opgroeien.

Meer informatie over (jeugd)zorg in:

Kampen
Hellendoorn
Ommen/Hardenberg
Zwolle
Raalte

Hoe werkt spoedhulp?

Bekijk de film op:http://t.co/j2bDt0pSwc

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome