rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Folders

Welkom bij Trias geeft meer informatie over wie we zijn en wat we doen

Ouderschap na Scheiden ondersteunt ouders, na het beëindigen van hun relatie, in het herstellen van de omgang en het komen tot een betere samenwerking zodat kinderen goed contact met beide ouders hebben.

Begeleide omgang biedt ouders en hun kind(eren) de mogelijkheid om via “begeleide bezoeken” te werken aan contactherstel. Deze bezoeken vinden meestal plaats in het Omgangshuis.

Ouderschapsbemiddeling biedt ouders de mogelijkheid om met ondersteuning van een bemiddelaar samen in gesprek te gaan om te komen tot een verbetering in de communicatie en samenwerking als ouders.

Kinderen uit de Knel (KUK) is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding.

Spoedhulp is een kortdurende, intensieve, activerende hulpverleningsvorm, die Trias inzet bij crisis en spoedeisende omstandigheden in de opvoedingssituatie.

In de Brochure Klacht- en Tuchtrecht lees je meer over het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht.

Juridische achtergrondinformatie over klachten lees je in de Klachtenregeling Jeugdzorg Overijssel

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome