rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Hulp bij ontwikkeling van het jonge kind

Soms ontwikkelt een kind zich niet zoals je verwacht. Ouders hebben vragen over de opvoeding, ontwikkeling of gedrag van hun jonge kind. Trias biedt deze ouders ondersteuning in de directe leefomgeving van het kind. Thuis, op de kinderopvang, de peuterspeelzaal en/of bij (sport)clubs. Soms is deze ondersteuning niet voldoende, dan bieden wij de mogelijkheid tot dagbehandeling.

De dagbehandeling is een groep waar kinderen van 2 tot 7 jaar terecht kunnen waarbij vraagstukken spelen die betrekking hebben op de ontwikkeling. Bij dagbehandeling is de orthopedagogische benadering het uitgangspunt. Er is sprake van een veilig klimaat in een gestructureerde omgeving waarin overzicht, voorspelbaarheid, spraak- en taal stimulatie en herhaling kenmerken zijn. Dagelijks worden situaties gecreëerd waarin specifieke vaardigheden kunnen worden aangeleerd en geoefend in de praktijk. Om de gestelde resultaten te halen en te borgen is een combinatie van dagbehandeling en coaching noodzakelijk.

Binnen de expertise jonge kind kent Trias drie varianten:

Coaching op dagopvang, onderwijs, club, thuis

Voor wie: Kinderen van 2-7 jaar waarbij er vraagstukken spelen rondom de ontwikkeling en het gedrag. De coaching vindt plaats in de eigen, dagelijkse leefwereld van het kind met als doel om vaardigheden mee te geven waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd en zwaardere inzet kan worden voorkomen.

Locatie: In zijn/haar dagelijkse leefwereld.
Duur: Afhankelijk van de hulpvraag.

Observatieplaatsing

Voor wie: Kinderen van 2 tot 7 jaar. Wanneer er vragen en zorgen spelen rondom het gedrag en/of ontwikkelingsniveau van het kind maar nog niet zeker is of de dagbehandeling een passende plek is bieden wij de mogelijkheid tot een observatieplaatsing. Na 8 tot 12 weken is er inzicht verkregen in het huidige ontwikkelingsniveau en wordt er een passend vervolg advies geformuleerd.

Locatie: Op een dagbehandelingsgroep bij Trias in Hardenberg, Raalte, Wijhe en Zwolle
Duur: 8-12 weken.

Dagbehandeling jonge kind

Voor wie: De dagbehandeling jonge kind biedt hulp aan kinderen en hun gezin wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling. Vaak spelen er meerdere klachten en zorgen tegelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hele jonge kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling, moeilijk gedrag laten zien, achterblijven in hun spraak taal ontwikkeling of waarbij het moeilijk is om contact te maken. Ook schoolgaande kinderen waarbij er problemen spelen bij bijvoorbeeld het leren, concentreren, samenspelen, driftbuien of ongewenst gedrag kunnen rekenen op hulp. Bij sommige kinderen die de dagbehandeling bezoeken is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis, waardoor ze baat hebben bij een specifieke benadering. 

Locatie: Hardenberg, Raalte, Wijhe, Zwolle.
Duur: De behandeling heeft een gemiddelde duur van 9 tot 12 maanden met gemiddeld zes dagdelen dagbehandeling per week.

Struinkids 

Voor wie: voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling biedt Struinkids binnen de reguliere BSO setting extra aandacht en begeleiding. Er vindt intensieve coaching/begeleiding plaats aan de hand van doelen geformuleerd op het kind. Denk hierbij aan het vergroten van sociale vaardigheden, weerbaarheid vergroten, zelfvertrouwen/zelfbeeld versterken, ontzorgen ten opzichte van de thuissituatie of ontlasting van de thuissituatie. Het eindresultaat van de coaching is dat kinderen de ontwikkeling en vaardigheden kan toepassen binnen zijn eigen, dagelijkse leefwereld.

Locatie: BSO de Klooienberg. Deze individuele coaching is ook mogelijk op andere locaties.
Duur: Afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld zes maanden.
Meer informatie: download de brochure.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome