rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Hulp bij ontwikkeling met verblijf

Soms kan een jongere tijdelijk niet thuis wonen. Bij jeugdhulp met verblijf, verblijven kinderen of jongeren (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving op een (behandel)groep van Trias. Jeugdhulp met verblijf is bij Trias altijd een tijdelijke onderbreking van een (ambulant) traject.

Trias biedt verschillende vormen van behandeling met verblijf aan.

Behandelgroep 12+

Voor wie: Jongeren vanaf 12 jaar die op de behandelgroep in een veilige en stabiele leefomgeving wonen, waarin hun ontwikkeling (weer) gestimuleerd wordt.
Locatie: Zwolle
Duur: De gemiddelde behandelduur is 12 maanden.

PZJ (Perspectief zoekende jeugdhulp) 12 – 18 jaar

Voor wie: voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die moeilijkheden hebben in de ontwikkeling waardoor hun toekomstperspectief onduidelijk is.
Locatie: Zwolle
Duur: De gemiddelde behandelduur is 3 tot maximaal 6 maanden.

Specialistische behandelgroep autisme

Voor wie: Jongeren, met in principe, een normale intelligentie van circa 12 tot 18 jaar waarbij sprake is van complexe problemen.
Locatie: Zwolle
Duur: De gemiddelde behandelduur varieert tussen de 12-18 maanden.

Kleinschalige behandelgroep 12-

Voor wie: Kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar en hun gezinssysteem waarbij eerdere hulp onvoldoende blijkt. Er is sprake van complexe problemen.
Locatie: Hellendoorn
Duur: De gemiddelde behandelduur ligt veelal tussen de 9 maanden en 1,5 jaar.

Behandelgroep Plus (BGP)

Voor wie: Jongeren van 12 tot 18 jaar én hun (gezins)systeem waarbij sprake is van meerdere complexe problemen.
Locatie: Zwolle
Duur: De gemiddelde behandelduur op de groep bedraagt 6 tot 9 maanden.

Behandellocatie TriASScare – in samenwerking met jeugdGGZ Accare

Voor wie: Jongeren van 10/12 tot 18 jaar met een (zeer) ernstige autisme spectrumstoornis met aanvullende complexe problemen.
Locatie: Op een behandelgroep in Zwolle.
Duur: De gemiddelde behandelduur op de groep bedraagt 10 maanden.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome