rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Hulp bij crisis in een gezin

Zijn er acute problemen in de opvoedsituatie waar je niet direct een oplossing voor weet? Dan biedt Trias ambulante spoedhulp thuis, crisispleegzorg of verblijf crisis.

Is er een acute hulpvraag binnen een gezinssituatie? Bel Veilig Thuis: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) wanneer er sprake is van een crisis in de opvoedsituatie.

Ambulante Spoedhulp

Voor wie: Ambulante Spoedhulp is een kortdurende, intensieve hulpverleningsvorm die ingezet wordt bij spoedeisende omstandigheden in de opvoedingssituatie.
Locatie: Bij het gezin thuis.
Duur: Maximaal 28 dagen.

Crisispleegzorg

Voor wie: Kinderen 0-18 jaar die door de ernst en het veiligheidsrisico in de (thuis)situatie (tijdelijk) niet in hun eigen omgeving kunnen verblijven.
Locatie: In een crisispleeggezin.
Duur: Maximaal drie maanden.

Verblijf crisis

Voor wie: Kinderen 0-18 jaar die door de ernst en het veiligheidsrisico in de (thuis)situatie (tijdelijk) niet in hun eigen omgeving kunnen verblijven.
Locatie: Op een locatie van Trias.
Duur: Gedurende maximaal 28 dagen, maar zo kort als mogelijk

Signs of Safety (SoS)

Voor wie: Signs of Safety is een traject dat wordt ingezet wanneer er grote zorgen zijn over de veiligheid van kinderen.
Locatie: Bij het gezin thuis.
Duur: Het betreft een traject van gemiddeld 72 uren, verdeeld over een aantal maanden tot een maximum van een half jaar.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome