rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Hulp als thuiswonen (tijdelijk) niet kan

Soms kan een kind even niet thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer er conflicten zijn in het gezin, psychische problemen en/of verslaving bij ouders, of probleemgedrag bij het kind. Een mogelijkheid is om het kind op te vangen in een pleeggezin. We kijken eerst of het mogelijk is om het kind bij familie of bekenden op te vangen. Als dat niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een ander passende oplossing. Dit kan zijn een pleeggezin of een gezinshuis. 

Wonen in een ander gezin: pleegzorg

Voor wie: Kinderen en jongeren van 0-21 jaar die een stabiele gezinssituatie nodig hebben.
Locatie: Het pleeggezin
Duur: Enkele dagen tot meerdere jaren.

Wonen in een ander gezin: gezinshuis

Voor wie: Kinderen en jongeren van 0-18 jaar die een stabiele gezinssituatie nodig hebben.
Locatie: Het gezinshuis
Duur: Enkele dagen tot meerdere jaren.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome