rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Praat en denk mee in de Trias Jongerenraad

Iedere jongere vanaf twaalf jaar kan zich aansluiten bij de Jongerenraad. Deze Raad komt op voor de belangen van jongeren en geeft Trias gevraagd, maar ook ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het zakgeld als je op een groep verblijft, het rookbeleid en de sfeer op de groep.

De Jongerenraad komt maandelijks samen. Wil je meer informatie of je direct aanmelden? Stuur dan een mailtje naar de Jongerenraad.

Naast de Jongerenraad kun je als jongere bij Trias ook meepraten via de Cliëntenraad

 Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB)

De Jongerenraad van Trias doet mee in het JeugdWelzijnsBeraad. Dit is een uitwisseling tussen jongerenraden van jeugdzorginstellingen in Nederland. Jaarlijks komen de raden in de regio Oost drie keer samen. De jongeren bespreken thema’s waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben en nemen steeds een kijkje bij een andere instelling, omdat de bijeenkomsten om de beurt worden georganiseerd. Met zijn allen dragen de jongeren bij aan het verbeteren van de jeugdzorg in Nederland!

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome