rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ik zoek hulp

Ik heb veel moeite met de scheiding van mijn ouders

Een goed contact met zowel je vader als moeder is heel belangrijk. Ouderschap na Scheiden ondersteunt ouders, na het beëindigen van hun relatie, in het herstellen van de omgang met de kinderen. We helpen ze een betere samenwerking te krijgen zodat kinderen goed contact met beide ouders hebben.

Ken je Villa Pinedo al? Dit is een website voor kinderen van gescheiden ouders. Op deze plek kun jij laten horen wat jij denkt, voelt en vindt van de scheiding van je ouders. Je kunt hier leren van ervaringen van anderen en anderen met jouw verhaal steunen.

Ik voel me vaak alleen en maak moeilijk contact met anderen

Omgaan met anderen kun je leren.
Trias heeft verschillende trainingen (individueel of in groepsverband) waarmee je kunt werken aan je sociale vaardigheden en zelfvertrouwen en je leert omgaan met je emoties.

Ik vind het lastig om op mezelf te wonen

Wanneer je op jezelf gaat wonen komt daar best wat bij kijken; zelf boodschappen doen, koken, je kamer schoonhouden, maar ook: financiën regelen, verzekeringen afsluiten  en een dag- en nachtritme vasthouden dat nodig is om naar school of werk te gaan.  Niet iedere jongere kan hierbij rekenen op wat support van mensen om hem heen.

Met zelfstandigheidstraining (meerdere varianten) bieden we jongeren tussen de 16 en 18 jaar een steuntje in de rug bij het zelfstandig wonen. Het gaat om hulp bij het vergroten van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig bestaan.

Hoe lang die ondersteuning nodig is, is afhankelijk van wat je al kunt en wat je leervragen zijn. Stapsgewijs werk je samen met je begeleider toe naar zelfstandigheid. Onze ervaring is dat dit tussen de drie en twaalf maanden duurt. Gaandeweg bouwen we de begeleiding af. Kijk voor meer informatie ook bij deze folders:

Ik trek het thuis niet meer

Soms is het beter dat je (tijdelijk) uit huis gaat. Omdat er  bijvoorbeeld veel spanningen zijn tussen jou en je ouders, er veel ruzie is of het thuis niet veilig is voor jou om te wonen.

Trias heeft het uitgangspunt dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een gezin. Kan dat niet in jouw eigen gezin, dan zoeken we naar een alternatief. Misschien kun je tijdelijk bij familie wonen (netwerkpleegzorg) of in een pleeggezin. Trias heeft ook een aantal gezinshuizen en leef- en behandelgroepen. Ook hier ben je zoveel mogelijk met je normale dagelijkse dingen bezig. Je gaat naar school, je sportclub en vrienden. Ondertussen zoeken wij met jou en je ouders naar een oplossing.
Misschien ga je na een tijdje weer terug naar huis of ga je (met begeleiding) zelfstandig wonen.

Het lijkt of alles tegen zit en niks goed gaat

Soms loopt je leven niet zoals je dat zelf wilt. Spanningen thuis, moeilijkheden op school. Vaak kom je daar zelf wel weer uit. Lukt dat niet, dan kunnen wij je misschien weer een zetje in de goede richting geven.
Trias kijkt samen met jou (en je ouders) naar wat wel goed gaat en probeert deze vaardigheden te versterken. Je hebt zélf de kracht en de mogelijkheden om te veranderen. Eventueel met hulp van mensen uit jouw omgeving die voor jou belangrijk zijn, zoals je ouders en/of: vrienden of bijvoorbeeld een docent of sporttrainer met wie je het goed kunt vinden.

Wat is er veranderd sinds januari 2015?

Vanaf 2015 komt bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In regio IJsselland is een overgangsperiode van twee jaar afgesproken. Dat betekent dat alle kinderen/jongeren die op 31 december 2014 ondersteuning ontvangen of een indicatie hiervoor hebben, tot uiterlijk 31 december 2016 recht hebben op deze ondersteuning bij dezelfde hulpverleningsorganisatie.

Veel gemeenten gaan werken met wijk- of gebiedsteams als eerste aanspreekpunt voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie over (jeugd)zorg in:

Kampen
Hellendoorn
Ommen/Hardenberg
Zwolle
Raalte

Hoe werkt spoedhulp?

Weten hoe Spoedhulp Jeugd voor jou kan werken? Bekijk de film op: http://t.co/j2bDt0pSwc

Wat is JIM (jouw ingebrachte mentor)?

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is de oom, zus, tante of buur die een jongere vraagt om het gezin te ondersteunen in het doorbreken van de aanhoudende conflicten thuis. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome