rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Eigen kracht en netwerken

Jij hebt de regie over je eigen leven. Wanneer je jouw situatie wilt veranderen, vragen we jou nadrukkelijk zelf mee te denken over de aanpak en daarbij hulp te vragen aan mensen uit jouw omgeving die je hierbij kunnen ondersteunen. Zoals je ouders, vrienden, een leraar van school, de ouders van een goede vriend(in), familie of een trainer van de sportclub. Dit noemen wij je netwerk.

Door binnen je eigen netwerk naar mogelijkheden te kijken, worden jij en je familie minder afhankelijk van professionele hulpverlening. Je bedenkt samen met je netwerk wat jij nodig hebt om jouw situatie te veranderen. Dit schrijf je op in een netwerkplan. Als blijkt dat het probleem niet uitsluitend binnen je netwerk zelf kan worden opgelost, kun je om ondersteuning vragen. Bijvoorbeeld van Trias. Maar ook dan blijft ons uitgangspunt dat jij (en je familie) zelf de regie houdt over de hulpverlening.

Komen tot een netwerkplan

1. Wanneer je zelf samen met mensen uit jouw omgeving een netwerkplan samenstelt (dus zonder hulp van hulpverleners), noemen we dat een doe-het-zelf conferentie.
2. Wanneer een doe-het-zelf variant niet mogelijk blijkt, kan een coördinator van Eigen Kracht ondersteuning bieden met een Eigen Kracht-conferentie.
3. Als ook dat niet wenselijk of mogelijk is wordt er op initiatief van een hulpverlener (van Trias) een rondetafelgesprek georganiseerd.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome