rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Agenda Trias Jongerenraad

Bijeenkomsten Jongerenraad

Maandelijks: meer informatie via Hermien Wieberdink, begeleider Jongerenraad

Bijeenkomsten JeugdWelzijnsBeraad

Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) is een uitwisseling tussen jongerenraden van jeugdzorginstellingen in Nederland. Elk jaar worden in de regio Oost drie bijeenkomsten georganiseerd. Jongeren komen samen, bespreken thema’s waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben en nemen steeds een kijkje bij een andere instelling, omdat de bijeenkomsten om de beurt worden georganiseerd. Met zijn allen dragen de jongeren bij aan het verbeteren van de jeugdzorg in Nederland!
De Jongerenraad van Trias neemt actief deel aan het JWB.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome