rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Het coronavirus: maatregelen binnen Trias

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 april, 16.51 uur

Tijdens de coronacrisis doen we bij Trias ons best om de zorg zoveel mogelijk te continueren. We nemen alle noodzakelijke maatregelen, om cliënten, familie van cliënten, pleegouders, gezinshuisouders en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Hieronder leggen we de maatregelen en de huidige (tijdelijke) werkwijze uit.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Hieronder vindt u informatie over het beleid van Trias tijdens de coronacrisis. Indien maatregelen of richtlijnen veranderen, passen wij dat aan op deze pagina.

1 Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis

Medewerkers van Trias werken tot 20 mei zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.                                                              

2 Afspraken tot 20 mei vinden plaats op afstand

Alle afspraken die gepland staan, voor de periode tot 20 mei, vinden digitaal of telefonisch plaats. Dit geldt ook voor de ambulante zorg. Denk bijvoorbeeld aan alle vormen van thuisondersteuning en pleegzorgbegeleiding. Alleen als het strikt noodzakelijk is spreken we ‘in het echt’ af. (zie punt 3). 

Heeft u vóór 20 mei een afspraak met een hulpverlener van Trias? Dan neemt de hulpverlener waarmee u een afspraak heeft telefonisch contact met u op.

3 Fysieke afspraken alleen bij zwaarwegende argumenten

We blijven tot 20 mei terughoudend met alle face-to-face afspraken, waaronder het bezoeken van gezinnen. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, kunnen we fysiek (in het echt) bij elkaar komen. Deze afweging wordt gemaakt door een Trias-medewerker in overleg met een gedragswetenschapper. Uw en onze veiligheid staat voorop. 

4 Alle bijeenkomsten tot 20 mei gaan niet door

Alle face-to-face bijeenkomsten die gepland staan voor de periode tot 20 mei gaan niet door. Dit geldt bijvoorbeeld voor trainingen en info-avonden. Daarna bekijken we de situatie opnieuw. Houd deze website in de gaten voor de meest recente informatie.

5 Dagbehandeling-groepen werken vanaf 11 mei toe naar heropening

Onze groepen in de dagbehandeling zijn momenteel beperkt open. In navolging van het speciaal onderwijs en de kinderdagverblijven werken we vanaf 11 mei toe naar een volledige heropening. We gaan dit op een verantwoorde manier opbouwen. Hoe we dat precies vormgeven, zijn we nu aan het voorbereiden. Dit doen we per locatie, in overleg met de dagbehandelingteams en met gezinnen. De komende tijd nemen we hierover contact op met de betrokken gezinnen.

Heeft u nu nog een andere vraag? Neem dan contact op met een begeleider van de groep. Betreft het een nieuwe aanmelding? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

6 Groepen residentiële zorg blijven open

Onze residentiële zorg, waar kinderen en jongeren verblijven, blijft open. De begeleiding en behandeling loopt door. Trias heeft een continuïteitsplan opgesteld om te garanderen dat er voldoende personeel is. Wel kan er (vanwege uitval door ziekte) een andere medewerker op de groep staan dan normaal. Mocht uw kind ziek worden op de groep, dan zoeken wij contact met u om te overleggen waar uw kind tijdens het ziek zijn verblijft. De veiligheid van de jongeren en kinderen staat altijd voorop.

Wilt u meer informatie of overleggen? Neem telefonisch contact op via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

7 Nieuwe aanmeldingen/plaatsingen gaan zoveel mogelijk door

Nieuwe plaatsingen op onze behandelgroepen gaan zoveel mogelijk door. Wel treffen we tijdens de intake (het bezoek aan onze locatie) aanvullende hygiënemaatregelen, voor uw en onze gezondheid. 

Voor nieuwe aanmeldingen bij Trias is de reguliere route voor aanmeldingen van kracht. Verwijzers kunnen voor aanmelding en overleg contact zoeken via voordeur@triasjeugdhulp.nl of (038) 456 46 00 (optie 1).

8 Omgangsregeling voor pleegkinderen

Pleegkinderen houden recht op omgang met hun ouders en andere betrokkenen. Het coronavirus heeft wel gevolgen voor de omgangsregeling tussen pleegkinderen en hun ouders. Tot in ieder geval 20 mei geldt dat het uitgangspunt voor omgangsregelingen in de pleegzorg is dat het contact doorgaat, maar op afstand via passende communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld via beeldbellen.

Alleen als het voor het welzijn van het pleegkind nodig is om fysiek contact te hebben, kan het bezoek doorgaan. Dit moet wel goed worden voorbereid. Overleg hierover met uw pleegzorgbegeleider. Hij of zij kan, eventueel in afstemming met collega’s, besluiten of fysiek contact noodzakelijk is. Ook met overige vragen kunt u bij uw pleegzorgbegeleider terecht.

Trias houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM, Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

9 Spoedhulp en crisispleegzorg

In de ambulante spoedhulp en crisispleegzorg kan het noodzakelijk zijn dat Trias-medewerkers wel naar een gezin toe gaan. Plaatsingen gaan zoveel mogelijk door. Dit wordt alleen gedaan door Trias-medewerkers zonder gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.). De hygiënevoorschriften van het RIVM worden hierbij nauwlettend opgevolgd. 

Meer informatie

Actuele vragen en antwoorden over het virus vindt u op de site van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus). Ook is er een telefoonnummer voor publieksvragen: 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Kijk voor meer informatie over ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’ op de website van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Voor informatie over het Coronavirus en pleegzorg kunt u terecht op de website van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen).

Contact met Trias

Bent u zorgprofessional en wilt u met ons overleggen? Bel 038 – 456 46 00 en kies optie 2 of stuur een e-mail naar: voordeur@triasjeugdhulp.nl

Bent u (familie van) een cliënt en wilt u met ons overleggen? Neem telefonisch of via e-mail contact op met de hulpverlener die bij u bekend is. Ook kunt u bellen naar de voordeur via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome