rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Hulpverleners van Trias, Accare, Ambiq, Karakter, Tactus en Dimence werken samen in FACT-teams in Zwolle, Meppel en Hardenberg-Ommen. Het FACT-team biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen die intensieve hulp nodig hebben. Door de deskundigheid van de verschillende organisaties te bundelen en samen te werken binnen het FACT-team willen we versnippering van de zorg aan deze kinderen en jongeren voorkomen.

Samenwerken

Het FACT-team is er voor kinderen en jongeren met problemen en hun gezinnen die een complexe zorgvraag hebben. Dat betekent dat ze op meerdere levensgebieden problemen hebben, bijvoorbeeld gedragsproblemen, schulden, verstandelijke beperking en/of verslaving. Het FACT-team richt zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere in de verschillende levensfasen.

Doel van de samenwerking

Door de kwaliteiten en deskundigheid van de behandelaars van Accare, Ambiq, Triasp, Karakter, Tactus en Dimence samen in integraal FACT-teams te bundelen kunnen we adequater en sneller inspelen op de zorgvragen van de jongeren.
Daarbij ligt de uitdaging om samen met de gebiedsteams te kijken naar hoe we de verbindingen in de nieuwe ontwikkeling van de jeugdzorg samen vorm kunnen geven.

Opname voorkomen

FACT is de afkorting van Flexible Assertive Community Treatment. Door de inzet van een FACT-team kan opname worden voorkomen.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome