rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Auteur: Frederica Martens

Steun voor pleegouders: ervaring van een pleegmoeder

Afgelopen maand was het vier jaar geleden dat mijn pleegdochter bij ons kwam wonen. Lotte was jonger dan de leeftijd waarvoor ik een aanbod deed. Omdat het een crisisplaatsing was, leek me dat geen groot bezwaar. Mijn eigen kinderen, 4 en 5 jaar ouder dan Lotte, vonden het leuk zo’n kleine, gezellige meid in huis.

Na twee jaar werd het duidelijk dat Lotte bij ons zou blijven wonen ondanks de aanvankelijke insteek van een crisisplaatsing. Lotte is een lief, levenslustig, vrolijk en veerkrachtig kind waar ik inmiddels dol op was geworden. Maar doordat zij nog zo jong was en ik een alleenstaande ouder ben, was het zeer welkom dat wij met een vakantie-weekend-pleeggezin wat lucht kregen. Zo had ik af en toe ook tijd om met de oudere kinderen dingen te doen, zoals samen naar de film, weer eens uitgebreid de stad in met mijn oudste dochter of een dagje weg met mijn zoon. En Lotte kreeg een tweede thuis bij twee lieve mensen die ook nog eens lekker dicht in de buurt bleken te wonen.

Voortdurende spagaat

Nu we opnieuw twee jaar verder zijn is er inmiddels erg veel gebeurd en veranderd. Lotte is ouder geworden en daardoor blijkt ook steeds beter dat zij verstandelijk niet goed kan meekomen met haar leeftijdsgenootjes. Gedrag wat we aanvankelijk aan haar leeftijd toeschreven, bleek niet te veranderen naarmate zij ouder werd. Voor de kinderen en mij is het steeds moeilijker om Lotte niet te overvragen en om aan te sluiten bij wat zij weet en begrijpt. Lotte heeft last van hechtingsproblematiek en heeft erg veel aandacht nodig. De kloof tussen de leefwereld van Lotte en die van de andere kinderen wordt steeds groter en lijkt steeds moeilijker overbrugbaar. Mijn dochter kreeg steeds meer problemen met Lotte en raakte in verwarring over de positie die zij en Lotte innemen in ons gezin. Voor mij werd het steeds moeilijker om iedereen tot zijn recht te laten komen. Ik wist niet goed meer hoe ik het beste kon reageren op het gedrag van Lotte en op de gevoelens van mijn oudste dochter. Het was voor mij een voortdurende spagaat aan het worden. Via onze pleegzorgbegeleider kregen wij extra begeleiding en daardoor gingen mij veel “lichtjes branden”. We kregen handvatten aangereikt om beter met de verschillende situaties om te gaan.

Verse uitgeruste ouder

Naast de complexe thuissituatie heb ik een drukke baan in het onderwijs. Ik begon mij behoorlijk belast te voelen en Lotte ging wat frequenter naar haar vakantie-weekend-pleeggezin. Dat was echter zelden meer dan één nacht in twee weken. Bovendien liepen de vakanties tussen beide gezinnen niet gelijk op waardoor we het soms juist in drukke tijden zonder het extra gezin moesten stellen. Via mijn pleegzorgbegeleider werd ik gewezen op het bestaan van steunouders. Aanvankelijk voelde ik wat reserves. Ik wil niet het idee hebben dat ik mijn pleegdochter af en toe ‘weg doe’ omdat dit voor mij beter zou zijn. Ik vond dat ik de problematiek nu verder zelf het hoofd moest kunnen bieden. Maar ik merkte gelukkig ook dat anderen daar heel anders op reageerden. Uiteindelijk bleek er een steunouderstel te zijn, alweer bij ons in de buurt, dat graag samen een dagdeel per twee weken voor Lotte wilde zorgen. We zijn inmiddels een paar maanden verder en wat ben ik blij dat ik het aanbod van de steunouders heb aangenomen! Voor Lotte is er nu regelmatig een ‘verse’ uitgeruste ouder die tijd voor haar heeft vrijgemaakt en die dingen met haar onderneemt! Lotte gaat met zeer veel plezier naar beide plekken toe en verheugt zich er van tevoren erg op.

Frisse blik

Bij de vakantie-weekend-ouders is het een eldorado voor kinderen doordat zij aan het water wonen, dieren hebben en een trampoline. Lotte kan zich daar helemaal uitleven. Daar is, veel meer dan thuis, tijd voor een spelletje of een andere activiteit. Lotte is dol op haar vakantie-weekend-pleegouders. Bij de steunouders geniet ze ook van de gezamenlijke activiteiten zoals het koekjes bakken, het spelletjes doen. Er is een speeltuintje vlakbij waar ze graag en gemakkelijk heen gaat en inmiddels is Lotte dikke vrienden met een nichtje van 8 jaar wat ook vaak bij de steunouders is. Ze hebben zelfs al twee keer samen bij de steunouders gelogeerd. De steunouders weten genoeg over de achtergrond van Lotte en zijn toch in staat haar met een frisse blik te bekijken. Zij zijn enthousiast over Lotte en dat is gelukkig helemaal wederzijds!

Vaderrol

Er is nog een reden waarom ik denk dat dit net de ontbrekende schakel in het geheel was; bij de steunouder zijn het de man en de vrouw die graag gezamenlijk met Lotte willen optrekken. Lotte heeft in haar leven nergens een manspersoon die een vaderrol op zich kan nemen. Ik denk dat het belangrijk is voor een kind dat het ook leert om een relatie op te bouwen met een vaderfiguur en zoals het er nu naar uitziet lijkt dit heel leuk te gaan tussen Lotte en haar ‘steunvader’!
Deze steunouders zijn goud waard voor mij, voor Lotte en ook voor de oudste twee kinderen. De steunouders kunnen net de ontbrekende hulp, rust en ruimte bieden. Ze zorgen op deze manier voor plezier en ontspanning in het leven van ons alle vier!

Aanwinst

Inmiddels ben ik van mijn schuldgevoel genezen en kan ik prima genieten van alle voordelen die de steunouders ons bieden. Het helpt uiteraard enorm dat ik zie hoe stralend en hoe blij Lotte terugkomt na een dagje bij hen! Een ander voordeel is dat ik ook zelf weer helemaal ben bijgetankt als Lotte terugkomt. Ik heb dan in alle rust mijn werk kunnen doen, de andere kinderen kunnen helpen met huiswerk, enzovoort. 
Het overleg tussen de vakantie-weekend-pleegouders en mij en tussen de steunouders en mij verloopt ook heel prettig. Alle partijen stellen zich flexibel op. Deze steunouders zijn een enorme aanwinst voor ons allemaal en het doet me ook goed om te merken dat zij genieten van het contact met Lotte!

Meer informatie

Meer informatie: Mathilde Elshof.


Onderzoek pleeggrootouders

Leonie Ernst (4e jaars student Pedagogiek Windesheim) heeft in 2018 bij Trias Pleegzorg onderzoek gedaan naar kleinkinderen die opgroeien bij hun grootouders: pleeggrootouderplaatsingen. In het onderzoek van Leonie Ernst ´Zo thuis mogelijk´ staat de vraag centraal welke factoren of redenen een rol spelen als een plaatsing voortijdig stopt.

Dertien procent van het totaal aantal pleeggezinnen bij Trias betreft grootouders die voor 1 of meerdere kleinkinderen zorgen. Aan het onderzoek hebben 37 pleeggrootouders deelgenomen en een aantal pleegzorgbegeleiders.

Een aantal resultaten op een rij:

  • Veel pleeggrootouders (60%) geven aan dat hun zoon of dochter volledige toestemming geeft voor de plaatsing van het kleinkind bij de grootouders.
  • Het grootste deel van de pleeggrootouders (62%) ervaart geen concurrentie met het eigen kind over de opvoeding van het kleinkind.
  • Als er sprake is van problematiek bij hun kleinkinderen gaat het vaak om: trauma (51%), gedragsproblemen (46%) en hechtingsproblemen (35%).
  • De meeste pleeggrootouders (62%) geven aan dat ze geen problemen hebben gehad met de overgang van opa en oma naar opvoeder.
  • Pleeggrootouders lopen in de opvoeding van het kleinkind soms tegen dingen aan. Een top 3: samenwerking tussen ouders en pleeggrootouders (46%), veranderende rol (35%) en veranderende familierelaties (30%).
  • Een van de aanbevelingen die Leonie Ernst in haar onderzoek betreft systeemgericht werken (werken met het gezin en met 3 generaties). Dit sluit goed aan bij pleeggrootouder plaatsingen en zou een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van het voortijdig stoppen van pleeggrootouder plaatsingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het onderzoek of het onderzoek digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Eric Lieben.

Nawoord Leonie

Vanaf september 2018 tot en met januari 2019 heb ik mijn afstudeeronderzoek mogen doen bij Trias. Gedurende mijn onderzoek stonden pleeggrootouders centraal en heb ik onderzocht wat Trias kan betekenen voor deze specifieke doelgroep. Het onderzoek heb ik met veel plezier uitgevoerd. Opvallend vond ik de grote betrokkenheid van pleeggrootouders. Via deze weg wil ik dan ook graag alle pleeggrootouders bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Door het delen van jullie ervaringen en behoeften is in mijn onderzoek naar voren gekomen op wat voor manier Trias deze groep binnen de pleegzorg nog beter kan ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Leonie Ernst


Steun voor Pleegouders

Heb jij al gehoord van het project ‘Steun voor Pleegouders’? Binnen dit project zetten we steunouders in om pleegouders te ontlasten. Het geeft je als pleegouder de mogelijkheid om een van de kinderen uit het gezin een dagdeel of dag in de week/2 weken naar een steunouder te laten gaan. Het kind heeft bij de steunouder een fijne tijd en het geeft jou ruimte om even op adem te komen, aandacht te geven aan andere kinderen of iets voor jezelf te ondernemen.

De steunouder zoeken we in het netwerk van het kind, in jullie eigen netwerk of we kunnen gebruik maken van steunouders die zich vrijwillig hebben aangemeld. We proberen altijd een steunouder te vinden in de buurt. De steunouder blijft voor langere tijd betrokken. We stemmen hierbij goed met je af wat de behoefte is qua frequentie en duur.

Kan steunouder jouw gezin ontlasten?

Op dit moment loopt het project ‘Steun voor Pleegouders’ binnen de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Bij deze de vraag aan alle pleegouders in deze gemeenten: zit je in een zware periode? Zou het je lucht geven als je (pleeg)kind een dagdeel of dag per week bij een steunouder zou mogen zijn? Neem dan contact met ons op en dan kijken we samen wat ‘Steun voor Pleegouders’ voor jullie gezin kan betekenen!

Of wil jij zelf een steunouder worden?

Naast dat we pleegouders zoeken die gebruik willen maken van een steunouder, zoeken we ook pleegouders die ruimte, tijd en aandacht over hebben om eens in de week of twee weken een kindje op te vangen en dus zelf steunouder te worden voor een ander pleeggezin!

Steunouder(s) gezocht voor meisje van 11

Concreet zijn we op dit moment in Zwolle op zoek naar een steunouder voor een meisje van 11. We zoeken een steunouder die eens in de twee weken op woensdagmiddag, zaterdag of zondag een plek heeft voor dit meisje. Het is een wens dat er andere kinderen (liefste jonger) aanwezig zijn in het gezin. Mocht je dit willen en kunnen bieden of ben je beschikbaar voor andere steunouder-vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit geldt overigens voor alle pleegouders, niet alleen in de drie bovengenoemde gemeenten!

Steunouders bieden hulp

Jan en Anita* uit Zwolle
Wil je als pleeggezin af en toe ontlast worden en kun je wat extra hulp, rust en ruimte gebruiken? Jan en Anita* hebben zich aangemeld als steunouder. Ze wonen samen met hun dochter Anne van 6 in Zwolle. Op zaterdag hebben ze de ruimte om een kind in de basisschoolleeftijd op te vangen. Jan, Anita en Anne brengen hun weekenden wisselend door. Soms zijn er allerlei activiteiten gepland of ontstaan er spontane acties. Ook zijn ze graag in en rondom huis.

Janny* uit Zwolle
Woon je in de regio Zwolle en vind je het prettig om een keer in de twee weken een dagdeel ontlast te worden? Janny* heeft zich aangemeld als steunouder. Ze woont alleen in Zwolle en is beschikbaar op de woensdagmiddag of een dagdeel in het weekend. Janny is een ondernemende vrouw, maar vindt het ook leuk om thuis puzzels te maken of een jongere te helpen met zijn of haar huiswerk. Gezien haar fysieke beperkte mogelijkheden kan Janny een kind opvangen dat al goed zelfredzaam is. Ze staat ook open voor het opvangen van pubers.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marjan Holthuis via: m.holthuis@triasjeugdhulp.nl of bel naar: 06 15 82 99 14.


De kracht van het beeld: Video Interactie Begeleiding in de pleegzorg

Pleeggezinbegeleider Aline Solen volgt de opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid (VIB-G). Voor haar opleiding doet ze een aantal trajecten met pleeggezinnen, onder andere in het pleeggezin van Herman en Dianne. Het gaat om kortdurende preventieve trajecten. Een traject bestaat uit een serie van ongeveer 4 bijeenkomsten met een follow up bijeenkomst na 3 maanden.

Herman en Dianne zijn pleegouders van de vijfjarige Jordy. Jordy is druk in zijn gedrag en is niet goed in staat om stil te staan bij het moment. De hulpvraag van pleegouders in dit VIB-G traject was hoe ze meer rust in het gedrag van Jordy konden creëren. Aline laat aan de hand van een beeldfragment een voorbeeld zien van dit gedrag. Jordy zit bij een van de pleegouders op schoot en kijkt naar foto´s op de telefoon. Hij bladert in hoog tempo door de foto´s. Aline laat ook een ander beeld zien, waar Jordy op schoot zit bij pleegvader Herman. Jordy zit op schoot en is druk. Herman slaat zijn arm om Jordy heen. Aline geeft Herman terug dat hij op deze manier Jordy veiligheid geeft. Aline gebruikt bij het bekijken van de beelden, de bouwstenen van hechting. Ondanks dat Jordy 5 jaar oud is, laat hij gedrag zien dat hoort bij de 1e bouwsteen van hechting (basisveiligheid). Dit komt overeen met de leeftijd van een pasgeboren baby. Pleegouders en Aline zien op de beelden dat Jordy onveilig gehecht is en nog veel nodig heeft om de geruststellende nabijheid van pleegouders te ervaren. Dit vraagt van hen dat zij hem veiligheid bieden, zoals je dat bij een baby zou doen. Jordy moet nog heel veel inhalen.

Sommige pleegouders zien er tegen op dat een begeleider filmt in het gezin. Pleegmoeder Dianne vond het zelf erg meevallen en de VIB-G heeft hen goede tips opgeleverd!

Wil je meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg


Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg: 2 mei station Zwolle

Donderdag 2 mei staat Buitensporig in de stationshal van station Zwolle tussen 11.00u en 19.00u in het teken van pleegzorg. Want pleegouders blijven hard nodig!

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen sommige kinderen (tijdelijk) niet opgroeien in hun eigen gezin. Daarom zoekt Trias pleeggezinnen die hen een fijne plek willen bieden. Voor korte of langere tijd, voltijds of af en toe een weekend en in de vakantie. Als thuis wonen (tijdelijk) niet lukt is het voor een kind fijn om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven. Met de vertrouwde school, sport- of muziekles, ouders, familie en vriendjes in de buurt. Daarom zijn er in alle gemeenten in Overijssel voldoende pleegouders nodig.

Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt?

Wat houdt pleegzorg in? Kan iedereen ‘zomaar’ pleegouder worden? Is pleegzorg ook voor pubers? En kun je pleegouder worden met een fulltime baan? Op donderdag 2 mei kun je in de stationshal van Zwolle CS al je vragen stellen aan ervaren pleegouders en medewerkers van Trias, je kunt filmpjes bekijken, de pleegoudertest doen en pleegkinderen ‘letterlijk’ een gezicht geven. Ook delen medewerkers van Trias gratis suikerspinnen uit. Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt? Wees welkom bij ‘Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg!’

Gewone mensen gezocht voor een bijzonder kind

Eric Lieben van Trias Pleegzorg: “Voor de (tijdelijke) opvang van kinderen zoeken we mensen die kinderen aandacht, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en open staan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.”

Over Buitensporig


Buitensporig is een nieuwe, tijdelijke plek in de stationshal van Zwolle (oude Bruna-locatie), waar reizigers aangenaam kunnen wachten op de volgende trein of op reisgenoten. De invulling van het programma van Buitensporig wordt verzorgd door diverse organisaties. Donderdag 2 mei is Trias Pleegzorg de ‘programmamaker voor één dag’.


Topdog: een hond als spiegel

Ambulant hulpverlener Carolien Nijenhuis is ook Topdogtrainer. Topdog is een diergeleide interventie waarbij een speciaal getrainde hond als coach wordt ingezet. Carolien: “Honden kunnen zonder oordeel goed spiegelen. Alleen al de aanwezigheid van een hond zorgt voor een lagere hartslag, lagere bloeddruk en de dosis cortisol (het gelukshormoon) gaat omhoog. Met Topdog sluit je bovendien goed aan op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Die willen niet altijd zitten en praten. Met Topdog doe je vooral!”

De hond als spiegel

“Ongeveer drie maanden geleden ben ik met een alleenstaande moeder van een zoon van 14 gestart met de Topdog. Deze moeder wilde graag meer leiding nemen in huis en consequent zijn. Dit heeft ze kunnen oefenen met de hond. Een hond heeft net als een kind duidelijkheid nodig. Maar wat is duidelijk? En ben je ook zo duidelijk als je denkt? Welke signalen zend je uit? Ik kon dit goed met deze moeder bespreken omdat ik altijd aangaf wat ik zag bij de hond, waardoor zij zich niet aangevallen voelt of onzeker wordt omdat ik haar persoonlijk aanspreek. Met een hond kun je sneller zaken duiden omdat je een beeld erbij hebt en als het lukt ook direct een succes ervaring. Direct succes is belangrijk zodat gedragsverandering sneller kan gaan en het vooral ook leuker wordt. De hond is ingezet als spiegel en om te oefenen met ander gedrag. Bijvoorbeeld; De hond is rustig omdat jij rust uitstraalt. Klopt dit? De hond is onrustig. Hoe zou dat kunnen komen? Wat moet je doen als je veel onrust ervaart en toch grenzen moet stellen?
Vandaag hebben we het Topdog traject afgesloten met het antwoord op de vraag: is het doel behaald?”

Moeder vertelt: 

“Mijn zoon geeft aan dat hij het fijn vindt dat ik meer geduld heb gekregen. Hij ervaart daardoor meer ruimte om ook de dingen te doen die hij moet doen. Hij vindt mij niet meer zo’n ‘zeur’. Ik ben zelf duidelijker naar mijn zoon geworden. Kort en helder geef ik hem de boodschap en daarna krijgt hij de ruimte om de opdracht op te volgen. Eerder bleef ik de opdracht herhalen en naast hem staan totdat hij deed wat ik vroeg. Het lijkt en klinkt allemaal zo simpel maar door het te ervaren en te zien, heb ik geleerd hoe het anders kan. Regie nemen betekent: belonen en corrigeren op het juiste moment. Duidelijk zijn en met geduld en vertrouwen wachten. Initiatief nemen en vooral plezier hebben. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Meer informatie

Carolien Nijenhuis


Wat leuk dat je komt logeren! Vakantieopvang in de pleegzorg

Ook voor aankomende zomervakantie zoekt Trias pleeggezinnen die voor één tot twee weken kinderen willen opvangen die om uiteenlopende redenen niet met hun pleeggezin op vakantie gaan. ‘Bijvoorbeeld omdat de vakantie al geboekt was voor plaatsing, of omdat het voor het pleeggezin belangrijk is om een weekje aandacht te hebben voor het eigen gezin. Als er geen mogelijkheden zijn binnen het netwerk van het kind, doen we in zo’n geval een beroep op vakantiegezinnen’, legt Liset Hertsenberg, matcher bij Trias uit. Bijvoorbeeld op het pleeggezin Schuttert. Willy (60) en haar man Bert (57) zijn al ruim 20 jaar pleegouders. De laatste jaren bieden ze vooral weekend- en vakantieopvang.

Aandacht maakt het verschil

“Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich hier welkom en thuis voelen”, vertelt Willy. “Vaak leg ik een Donald Duck vakantieboek voor ze klaar om mee te zeggen ‘Wat leuk dat je bij ons komt logeren!’ Omdat ze hier maar kort zijn bieden we veel structuur en duidelijke regels. En uiteraard doen we leuke dingen, zodat de kinderen echt het gevoel hebben dat het ook voor hun vakantie is. En die leuke dingen hoeven niet groots te zijn. Juist de aandacht maakt het verschil, merken we. Wij wonen in Ommen en daar is in de zomer van alles te beleven; gezellig naar een boerenmarkt, ‘s avonds nog ergens een ijsje halen, met de fiets over de Lemelerberg, naar de speeltuin of lekker zwemmen als ze hun diploma hebben. Ik koop ook altijd een paar ansichtkaarten ‘Groeten uit Ommen’ voor ze. Die kunnen ze versturen naar hun ouders, opa en oma of hun pleeggezin. Zo kun je met minimale middelen, kinderen een fijne week geven en gezelligheid bieden.”

Achtergrondinformatie

Omdat de kinderen de hele dag thuis zijn en niet naar school gaan, is vakantieopvang wat intensiever dan reguliere pleegzorg, ervaart Willy. “Je kent de kinderen niet en de kinderen kennen jou niet. Daarom leggen we van te voren altijd even contact met het pleeggezin van het kind. Samen met de informatie van de matcher van Trias kennen we zo wat van de achtergrond en weten we waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Als het kan komt het kind voor de vakantieweek al een keer bij ons kijken. Dan lopen we het huis door en laten hun slaapkamer zien.”

Wil je meer weten over vakantieopvang in de pleegzorg of jouw gezin aanmelden? Neem dan contact op met Liset HertsenbergDeltion Jongerenteam: een multidisciplinair team binnen de muren van de school

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten… Er zijn vele redenen waarom een jongere wordt aangemeld bij het Deltion Jongerenteam; een soort wijkteam binnen de muren van de school met als doel uitval bij studenten voorkomen. Naast de kennis en deskundigheid die de Zwolse ROC-instelling zelf in huis heeft, zoals orthopedagogen, onderzoek en diagnostiek, GZ-psycholoog, passend onderwijs en diverse (sociale vaardigheids) trainingen, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met professionals buiten het Deltion College.

Delen van expertise

Vanuit de jeugdhulp is Trias-collega Carolien Nijenhuis aangesloten. “Binnen het DJT is ontzettend veel expertise“, vertelt zij. “Dat vind ik het mooie er aan. Als ik een jongere begeleid met verslavingsproblematiek, vraag ik Tactus er bij. Is er sprake van trauma of veel psychische problematiek, dan betrek ik Dimence voor bijvoorbeeld EMDR of de training ‘Grip op je dip’. Laatst had ik twee meiden die niet meer naar huis konden. Toen heb ik Veilig Thuis ingeschakeld en kregen zij via het SWT een plek bij Trias. Ook de leerplichtambtenaar is aangesloten. Leerplicht geldt eigenlijk niet voor jongeren boven de 18, maar het is heel belangrijk dat iemand ook die jongeren in het oog heeft”, vindt Carolien.

Ander gedrag

“Docenten zien vaak eerder dan ouders of er iets aan de hand is met een leerling,” ervaart Carolien. Een leerling die zich in de klas plotseling erg terug trekt, of juist extreem ‘acting out’ gedrag laat zien. Meestal zijn het de mentoren of de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) die een leerling voor het DJT aanmelden, maar soms trekt een student ook zelf bij een leerkracht aan de bel. Bijvoorbeeld over de thuissituatie. “Ik kom via het DJT in contact met jongeren die opgroeien in een gezin met ernstige problematiek waar nog nooit een hulpverlener betrokken is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Overvraagd

Eén van de studenten die Carolien begeleidt is Natasja (niet haar echte naam). Ze kwam in beeld toen haar stage vanuit haar opleiding Facilitaire Dienstverlening niet lekker liep. Ze werd duidelijk overvraagd. “Ik wilde me altijd al bewijzen in mijn opleiding, maar de stress kwam met name door mijn stage”, vertelt ze. Haar mentor stelde voor eens met iemand van het DJT te praten. Sinds een klein jaar hebben Nastasja en Carolien om de drie weken contact. “In begin moest ik dingen er uit trekken”, weet Carolien nog. “Nu praat je veel makkelijker en kun je heel duidelijk zelf aangeven wat je wilt.”

Doorvragen

Ondersteuning van jongeren betekent volgens Carolien veel doorvragen om tot de kern te komen: Wat heb jij nodig om die studie door te komen? Carolien helpt jongeren ook bij gesprekken met docenten of andere begeleiders. “Ik kan niet mee naar alle afspraken, maar ik bespreek belangrijke gesprekken vooraf altijd door met jongeren. We stellen bijvoorbeeld samen vragen op die de jongere mee kan nemen en bespreken het doel van het gesprek, zoals extra tijd of een rustige plek bij examens of meer begrip van docenten.“

Kunnen terugvallen op

Toen Natasja een paar maanden geleden de overstap maakte naar Sport en Recreatie kon Carolien, die eigenlijk gekoppeld is aan andere opleidingen, tot vreugde van Natasja met haar mee. “Als er iets is, kan ik op Carolien terugvallen, ze weet precies hoe ik in elkaar zit. Het gaat nu goed met mijn opleiding en ook met mijn stage. Waarschijnlijk mag ik er straks nog een periode blijven.” De ondersteuning van Carolien richt zich de komende tijd op de periode nadat Nastasja haar opleiding heeft afgerond. Binnenkort heeft ze een afspraak over het doelgroepenregister over begeleiding naar een werkplek waar rekening wordt gehouden met haar sterke punten, maar ook met wat ze lastig vindt. Tot die tijd blijft Carolien haar op het Deltion begeleiden.

Meer informatie Carolien Nijenhuis


De Fietswerkplaats: coaching en activatie als opstap naar meer!

Bij de Trias Fietswerkplaats in Zwolle kunnen jongeren onder één-op-één begeleiding fietsen repareren of opknappen. Voor zichzelf of voor een ander!

De Fietswerkplaats biedt coaching met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De werkplaats is er niet alleen voor jongeren. Ook andere Zwollenaren kunnen voor onder meer reactivering of als opstap naar een ander toekomstperspectief terecht bij de Fietswerkplaats.

Jongeren vertellen

De afgelopen jaren hebben meerdere jongeren meegeholpen op de Fietswerkplaats of er stage gelopen. Zoals Johan (17). Hij heeft zijn plek bij de Fietswerkplaats gevonden. Hij kan er de kennis die hij op school bij ‘fietstechniek’ opdoet mooi in de praktijk brengen. Ook komen er regelmatig jongeren langs met een vraag, om hun fiets op te knappen of er één in te leveren.

De Fietswerkplaats iets voor jou?

De Fietswerkplaats heeft nog plek voor jongeren die mee willen helpen met het opknappen van de fietsen. Het draait bij de Fietswerkplaats niet om productie maar om samenwerking, perspectief, nieuwe contacten en uitdagingen.

Contact
Meer informatie over de mogelijkheden van de Fietswerkplaats? Bel of mail Jeroen Beckers, ambulant hulpverlener en begeleider Fietswerkplaats:
06 54 94 50 98 / j.beckers@trias-groep.nl.

De Fietswerkplaats is gevestigd in werk-, trainings- en ontmoetingsplek Dock 24 aan de Gasthuisdijk 24 in Zwolle.
De Fietswerkplaats is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagdelen in overleg.


Samenwerking tussen Intersport en Trias

Rienk Jager werkt als sportpedagoog bij Trias, onder andere in de omgeving van Nijverdal en Hellendoorn. Naast sport- en beweegtrajecten, biedt hij ook ondersteuning en begeleiding op sportverenigingen. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen en jongeren (moeten) stoppen bij hun club of vereniging vanwege hun gedrag of de handelingsverlegenheid van vrijwilligers in het omgaan met bepaald gedrag. De rol van Rienk is om kinderen en jongeren binnen het speelveld van de vereniging te houden en de vrijwilligers te voorzien van handvatten, zodat het voor hen ook makkelijker wordt.

Hierbij maakt Rienk gebruik van verschillende sporten, zoals voetbal, hockey, basketbal en diverse zaalsporten. Gedegen sport- en spelmaterialen zijn natuurlijk essentieel voor de uitvoer hiervan.

Intersport Ramon Zomer in Nijverdal en Trias hebben elkaar hiervoor gevonden in een mooie samenwerking. Als maatschappelijk betrokken retailer biedt Intersport Nijverdal Trias sport- en spelmaterialen aan tegen een gereduceerde prijs. Om de samenwerking helemaal compleet te maken heeft Intersport sportkleding ter beschikking gesteld, zodat Rienk herkenbaar langs en op de sportvelden te vinden is.

Kinderen en jongeren kunnen met deze samenwerking in beweging komen en blijven!


facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome