Het opvangen van een kind uit je netwerk is iets wat op je pad is gekomen. Vanuit je hart doe je alles om er voor te zorgen, maar wat er op je af komt is veel. Je denkt: doe ik het allemaal wel goed?  Gelukkig ben je niet alleen. Er  zijn meer mensen die iets soortgelijks meemaken. Zij snappen je en er zal (h)erkenning zijn. Ontmoeting en leren (o.a. van elkaar) staan centraal deze avonden.