Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies, soms al op jonge leeftijd. Dit kan verlies van een dierbare zijn maar ook een scheiding of, pleegzorg-gerelateerd, een uithuisplaatsing.

Verlies en rouw is overal aanwezig, maar bij uitstek binnen de pleegzorgcontext. Een pleegkind en zijn/haar ouders hebben te maken met verlies op meerdere terreinen. Maar ook het al dan niet het gepland stoppen van een plaatsing kan gevoelens van rouw geven bij de eigen kinderen van pleegouders en pleegouders zélf natuurlijk.

Tijdens de thema-avond maak je kennis met verschillende vormen van verlies, hoe een rouwproces -met name bij kinderen- verloopt en welke emoties erbij komen kijken. Ook geeft het inzicht in hoe de juiste ondersteuning kan zorgen voor veel verlichting.

Nynke Rikkers pleegzorgbegeleider is gespecialiseerd op het gebied van rouwverwerking

Locatie

Herfterlaan 33 te Zwolle

Datum

Woensdagavond 7 december, aanvang 19.30. De avond duurt tot 22.00 uur.

Aanmelden

aanmelden via scholingpleegouders@triasjeugdhulp.nl