rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: maart, 2019

Topdog: een hond als spiegel

Ambulant hulpverlener Carolien Nijenhuis is ook Topdogtrainer. Topdog is een diergeleide interventie waarbij een speciaal getrainde hond als coach wordt ingezet. Carolien: “Honden kunnen zonder oordeel goed spiegelen. Alleen al de aanwezigheid van een hond zorgt voor een lagere hartslag, lagere bloeddruk en de dosis cortisol (het gelukshormoon) gaat omhoog. Met Topdog sluit je bovendien goed aan op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Die willen niet altijd zitten en praten. Met Topdog doe je vooral!”

De hond als spiegel

“Ongeveer drie maanden geleden ben ik met een alleenstaande moeder van een zoon van 14 gestart met de Topdog. Deze moeder wilde graag meer leiding nemen in huis en consequent zijn. Dit heeft ze kunnen oefenen met de hond. Een hond heeft net als een kind duidelijkheid nodig. Maar wat is duidelijk? En ben je ook zo duidelijk als je denkt? Welke signalen zend je uit? Ik kon dit goed met deze moeder bespreken omdat ik altijd aangaf wat ik zag bij de hond, waardoor zij zich niet aangevallen voelt of onzeker wordt omdat ik haar persoonlijk aanspreek. Met een hond kun je sneller zaken duiden omdat je een beeld erbij hebt en als het lukt ook direct een succes ervaring. Direct succes is belangrijk zodat gedragsverandering sneller kan gaan en het vooral ook leuker wordt. De hond is ingezet als spiegel en om te oefenen met ander gedrag. Bijvoorbeeld; De hond is rustig omdat jij rust uitstraalt. Klopt dit? De hond is onrustig. Hoe zou dat kunnen komen? Wat moet je doen als je veel onrust ervaart en toch grenzen moet stellen?
Vandaag hebben we het Topdog traject afgesloten met het antwoord op de vraag: is het doel behaald?”

Moeder vertelt: 

“Mijn zoon geeft aan dat hij het fijn vindt dat ik meer geduld heb gekregen. Hij ervaart daardoor meer ruimte om ook de dingen te doen die hij moet doen. Hij vindt mij niet meer zo’n ‘zeur’. Ik ben zelf duidelijker naar mijn zoon geworden. Kort en helder geef ik hem de boodschap en daarna krijgt hij de ruimte om de opdracht op te volgen. Eerder bleef ik de opdracht herhalen en naast hem staan totdat hij deed wat ik vroeg. Het lijkt en klinkt allemaal zo simpel maar door het te ervaren en te zien, heb ik geleerd hoe het anders kan. Regie nemen betekent: belonen en corrigeren op het juiste moment. Duidelijk zijn en met geduld en vertrouwen wachten. Initiatief nemen en vooral plezier hebben. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Meer informatie

Carolien Nijenhuis


De kracht van beelden – Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid

Pleegzorgbegeleider Karin Koster heeft op 6 februari 2019 haar opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid afgerond. Als VIB-er maakt zij korte videobeelden van interacties tussen pleegouders en pleegkind, gericht op de gehechtheidsrelatie. Deze beelden analyseert zij vervolgens en bekijkt ze samen met pleegouders terug.

Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid kan ingezet worden bij de start van een plaatsing of wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont.

Nieuw evenwicht: Bij de start van een plaatsing moeten pleegouders en pleegkind elkaar nog leren kennen en een hechtingsrelatie opbouwen. Pleegouders kunnen door de signalen van hun pleegkind goed te ontvangen en te benoemen en door goed af te stemmen (sensitiviteit en responsiviteit) het pleegkind helpen bij de ‘ingroei’ in het pleeggezin en bij het vergroten van zijn basisvertrouwen. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie van het kind met pleegouders waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘bouwstenen van de hechting’ (Truus Bakker).
De plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin verstoort het bestaande evenwicht, waardoor er een nieuw evenwicht gevonden moet worden. Door te ondersteunen in een goede afstemming en bewuste beurtverdeling met hun eigen kinderen en eventuele andere pleegkinderen, kan een nieuw evenwicht gecreëerd worden die aan alle kinderen recht doet.

Wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont kunnen er vragen ontstaan over de ontwikkeling van het pleegkind. Pleegouders ervaren problemen in het opbouwen van een relationele band met het pleegkind en/of de gedragsproblemen van het kind worden steeds moeilijker hanteerbaar. Pleegouders kunnen met behulp van VIB leren de signalen van hun pleegkind te herkennen en goed te ontvangen en zicht krijgen waar het pleegkind zich bevindt in de ‘bouwstenen’ van de hechting. Door adequaat af te stemmen op het pleegkind (sensitiviteit en responsiviteit) kan een veilige hechtingsrelatie tussen het pleegkind en pleegouders bevorderd worden waardoor het basisvertrouwen kan groeien en de gedragsproblemen afnemen. Er is extra aandacht voor positief leidinggeven.
Door de geslaagde contactmomenten die er zijn en die ontstaan voelt het pleegkind zich gezien en gehoord. Daardoor ontstaat er rust en ruimte voor ontwikkeling. Pleegouders zien groei, aanknopingspunten en ze worden zich bewust van waar in de hechtingsrelatie het pleegkind zich bevindt.

Wilt u meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg teamiap@triasjeugdhulp.nl


Wat leuk dat je komt logeren! Vakantieopvang in de pleegzorg

Ook voor aankomende zomervakantie zoekt Trias pleeggezinnen die voor één tot twee weken kinderen willen opvangen die om uiteenlopende redenen niet met hun pleeggezin op vakantie gaan. ‘Bijvoorbeeld omdat de vakantie al geboekt was voor plaatsing, of omdat het voor het pleeggezin belangrijk is om een weekje aandacht te hebben voor het eigen gezin. Als er geen mogelijkheden zijn binnen het netwerk van het kind, doen we in zo’n geval een beroep op vakantiegezinnen’, legt Liset Hertsenberg, matcher bij Trias uit. Bijvoorbeeld op het pleeggezin Schuttert. Willy (60) en haar man Bert (57) zijn al ruim 20 jaar pleegouders. De laatste jaren bieden ze vooral weekend- en vakantieopvang.

Aandacht maakt het verschil

“Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich hier welkom en thuis voelen”, vertelt Willy. “Vaak leg ik een Donald Duck vakantieboek voor ze klaar om mee te zeggen ‘Wat leuk dat je bij ons komt logeren!’ Omdat ze hier maar kort zijn bieden we veel structuur en duidelijke regels. En uiteraard doen we leuke dingen, zodat de kinderen echt het gevoel hebben dat het ook voor hun vakantie is. En die leuke dingen hoeven niet groots te zijn. Juist de aandacht maakt het verschil, merken we. Wij wonen in Ommen en daar is in de zomer van alles te beleven; gezellig naar een boerenmarkt, ‘s avonds nog ergens een ijsje halen, met de fiets over de Lemelerberg, naar de speeltuin of lekker zwemmen als ze hun diploma hebben. Ik koop ook altijd een paar ansichtkaarten ‘Groeten uit Ommen’ voor ze. Die kunnen ze versturen naar hun ouders, opa en oma of hun pleeggezin. Zo kun je met minimale middelen, kinderen een fijne week geven en gezelligheid bieden.”

Achtergrondinformatie

Omdat de kinderen de hele dag thuis zijn en niet naar school gaan, is vakantieopvang wat intensiever dan reguliere pleegzorg, ervaart Willy. “Je kent de kinderen niet en de kinderen kennen jou niet. Daarom leggen we van te voren altijd even contact met het pleeggezin van het kind. Samen met de informatie van de matcher van Trias kennen we zo wat van de achtergrond en weten we waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Als het kan komt het kind voor de vakantieweek al een keer bij ons kijken. Dan lopen we het huis door en laten hun slaapkamer zien.”

Wil je meer weten over vakantieopvang in de pleegzorg of jouw gezin aanmelden? Neem dan contact op met Liset HertsenbergfacebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome